icono-email icono-sitemap

Articles

El benefici d’Ercros puja fins als 28,3 milions d'euros, un 18% més que al primer semestre de l’any passat

Barcelona, 30 de juliol de 2018. - Ercros ha acabat el primer semestre de 2018 amb uns resultats que superen àmpliament els obtinguts en el mateix període de l'any anterior. En concret, l'empresa ha obtingut un benefici de 28,27 milions d'euros, un 18% més que al primer semestre de 2017, i un resultat brut d'explotació («ebitda») de 42,12 milions d'euros, un 9,3% més. Respecte de les previsions avançades a mitjans de juny, el resultat supera en 1,27 milions d'euros la previsió i l'ebitda, en 1,12 milions.

FotoMuestra articulos2

Llegeix més...

El conseller de Territori i Sostenibilitat visita les actuacions de millora ambiental dutes a terme per Ercros a la fàbrica de Flix

Flix, 13 de juliol de 2018. - El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha pogut conèixer de primera ma, en la visita que ha realitzat avui a la fàbrica de Flix d’Ercros –juntament amb l’alcalde de la localitat, Marc Mur, i altres autoritats locals i autonòmiques–, les actuacions de desmantellament d’antigues plantes de la fàbrica, actualment no operatives, i els treballs de sanejament dels sòls afectats que Ercros es va comprometre a realitzar el 2017.

En concret, d’acord amb el pla previst, s’han desmantellat dos antics magatzems (Alsuta i Exterior) en desús des de 1997, cosa que ha requerit gestionar 5.500 tones de residus. Per tal d’accelerar el sanejament del sòl on s’ubicaven els dos magatzems i altres zones de la fàbrica afectades s’han construït cinc plantes d’extracció de vapors, tres dels qual ja estan en funcionament i les altres dues s’espera que ho estiguin al llarg de la segona part d’aquest any.

collage FLIX

Llegeix més...

Jornada de portes obertes a la fàbrica d'Ercros a Sabiñánigo

Sabiñánigo 5 de juliol de 2017. - La fàbrica d'Ercros a Sabiñánigo ha tornat a obrir les seves portes per acollir en aquesta ocasió una jornada de visita de treballadors jubilats i familiars d'empleats. Continuen d'aquesta manera les celebracions del centenari de la fàbrica serrablesa.

collage SABI

Llegeix més...

Ercros anuncia la compra de 63.605 accions pròpies

Barcelona, 11 de juliol de 2018. - La Societat informa que, a l'empara del tercer i el quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 2 i el 10 de juliol de 2018, ha dut a terme la compra de 63.605 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 3.569.533 accions en autocartera.

El 9 de juliol de 2018 la Societat ha finalitzat el tercer programa al haver assolit el primer dels límits fixats (la compra d’accions pròpies por un valor màxim de 6 milions d’euros). En el marc d’aquest tercer programa, la Societat ha adquirit 1.439.610 accions pròpies, que suposen el 1,297% del capital social.

Finalitzat el tercer programa, el 9 de juliol de 2018 començat el quart programa de recompra d’accions pròpies, que va ser aprovat pel consell d’administració el 15 de juny de 2018 a l’empara de l’autorització conferida per la junta general ordinària d’accionistes del 23 de juny de 2017. En el marc d’aquest quart programa, entre el 9 i el 10 de juliol de 2018, la Societat ha adquirit 13.435 accions pròpies.

Llegeix més...

Ercros informa de la reducció del capital social mitjançant l’amortització d'accions pròpies

Barcelona, ​4 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació als fets rellevants núm. 255034, de 26 de juliol de 2017, núm. 262474, d'1 de març de 2018, i núm. 26.853, de 9 de maig de 2018, mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

El 15 de juny de 2018 va ser aprovada per la junta general ordinària d'accionistes de la societat una reducció de capital social de 930.897 euros, mitjançant l'amortització de les 3.102.990 accions que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,796% del capital social.

Llegeix més...

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal