icono-email icono-sitemap

La junta d'Ercros renova el consell d'administració

Barcelona, ​​10 juny 2016 - La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ​​ha aprovat totes les propostes d'acords que contenia l'ordre del dia, entre les que destaquen la reelecció del conseller executiu, Antonio Zabalza Martí, i dels consellers enquadrats en la categoria d'«altres consellers externs», Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, així com el nomenament com a consellers independents de Jordi Dagà Sancho i Lourdes Vega Fernádez. El nombre de membres del consell d'administració d'Ercros ha quedat fixat en cinc.

2016 Junta Ercros Web

En la seva intervenció davant la junta, el president d'Ercros, Antonio Zabalza, ha destacat que l'exercici de 2015 ha posat de manifest que, gràcies a les mesures de reestructuració aplicades, l'empresa ha pogut generar beneficis, per import de 7,24 milions d'euros, fins i tot en un context de forta pujada del preu de l'electricitat, i amortitzar deute per import de 23,42 milions d'euros, el que ha permès una significativa millora a les ràtios d'endeutament i solvència de la companyia.

El president ha assegurat que els accionistes estan més a prop que mai del moment en què puguin veure retribuïda la seva inversió a Ercros. No obstant això, ha explicat que, a hores d'ara, aporta més valor a l'accionista destinar els recursos disponibles a l'execució del pla estratègic que a repartir un dividend. «Estic segur -ha dit- que el mercat valorarà positivament els efectes de l'estratègia empresa empenyent a l'alça la nostra cotització, com ho ha fet al llarg dels darrers 12 mesos amb una revaloració de l'acció d'Ercros del 92%, una de les més altes de la Borsa espanyola».

Pel que fa al 2016, el president ha confirmat que la solidesa de la recuperació de l'exercici passat s'ha vist confirmada pels mesos transcorreguts d'aquest any, que segons les previsions de la companyia s'espera obtenir un Ebitda de 33 milions d'euros i un benefici de 17 milions d'euros en aquest primer semestre, una previsió que dobla l'ebitda i triplica el benefici del primer semestre de 2015.

Antonio Zabalza s'ha referit també al pla d'inversions que està duent a terme l'empresa, després del qual Ercros tindrà una mida una mica més petit, però serà més rendible i solvent. «Amb la posada en marxa del pla hem demostrat que tenim perfectament identificats els reptes a què ens enfrontem en el mitjà termini i, el que és més important, que tenim les solucions i els mitjans per superar-los», ha assegurat el president.

El president ha reconegut que els últims anys han estat molt complicats, però que l'equip d'Ercros ha demostrat la seva capacitat de gestió davant dels diferents reptes que la crisi i una legislació cada vegada més exigent anaven imposant. «Prova d'això és que la companyia, a diferència de moltes altres, segueix existint i està posant de manifest la seva gran capacitat per beneficiar-se de la fase de recuperació cíclica en què ara ens trobem. Estem a un pas de culminar una estratègia que portem deu anys desenvolupant i que ens col·locarà en una posició òptima tant des del punt de vista financer com operatiu».

Han concorregut a la junta 9.787 accionistes titulars de 81.792.010 accions, que representen el 71,7% del capital subscrit amb dret a vot, del qual un 13,9% ha estat present i un 57,8% ha estat representat.

Després de la junta, s'ha celebrat un consell d'administració que ha designat a Antonio Zabalza com a president i conseller delegat d'Ercros. El consell també ha nomenat a Jordi Dagà, com a conseller coordinador i ha designat els membres de les comissions de supervisió i control, que han quedat configurades de la següent manera:

La comissió d'auditoria: president: Jordi Dagà, conseller independent, i vocals: Lourdes Vega, consellera independent; Laureano Roldán, conseller enquadrat en la categoria d'«altres consellers externs».

La comissió de nomenaments i remuneració: president: Lourdes Vega, consellera independent, i vocals: Jordi Dagà, conseller independent; Eduardo Sánchez, conseller enquadrat en la categoria d'«altres consellers externs».


icon Descarregar document

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal