icono-email icono-sitemap

El Govern de Cantàbria vulnerarà la llei si autoritza una pròrroga a Solvay

15 de maig de 2017. -  L'empresa belga hauria evitat els perjudicis que ara esgrimeix  per demanar la pròrroga si hagués actuat dins del termini legal  com així ho ha fet la resta del sector europeu

El Govern de Cantàbria va aprovar el passat 28 d'abril una proposta de resolució per la qual es revisa i modifica l'autorització ambiental integrada («AAI») atorgada a la planta de producció de clor amb tecnologia de mercuri de Solvay a Torrelavega, a la qual concedeix una pròrroga de 24 mesos, a comptar des de la data en què es notifiqui la resolució, per tancar aquesta planta.

En cas que finalment el Govern de Cantàbria faci definitiva la proposta esmentada estaria contravenint la normativa europea i espanyola, que estableix un termini legal, que venç l'11 de desembre de 2017, per cessar la producció de clor amb tecnologia de mercuri. Aquest termini és improrrogable i idèntic per a tots els fabricants europeus.

 
logos cloro

 

Electroquímica d'Hernani, S.A.; Electroquímica Onubense, S.L.; Ercros, S.A.; i Química del Cinca, SL, empreses fabricants de clor-àlcali a Espanya, que operen amb tecnologia de membrana, acceptada com a millor tecnologia disponible («MTD»), o que bé estan en procés d'implantació d'aquesta tecnologia, manifesten que de produir-se aquesta decisió les autoritats càntabres contravindrien la llei i adverteixen que, en aquest cas, exerciran totes les accions que siguin pertinents a fi de combatre tal manifesta il·legalitat.

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, a la seva resposta a una petició de la Generalitat de Catalunya, és categòrica en afirmar que «En aquells casos en els quals el contingut de les conclusions MTD prescriu que determinades tècniques no poden ser considerades MTD sota cap circumstància, tal com passa en el cas de les cel·les de mercuri, les autoritats competents han de garantir que aquestes tècniques han deixat d'utilitzar-se un cop transcorregut el termini de quatre anys després de la data de publicació d'aquestes conclusions».

També la pròpia associació de fabricants de clor europeus, Euro Chlor, recorda a la seva pàgina web que «en el marc de la Directiva sobre emissions industrials, les conclusions MTD són jurídicament vinculants. Les autoritats nacionals han hagut de reconsiderar les condicions del permís i tenir en compte les conclusions sobre les MTD, el que implica que, abans del 11 de desembre de 2017, quatre anys després de la publicació d'aquestes conclusions MTD, ha de cessar la tecnologia de producció basada en el mercuri. En conseqüència, els productors europeus de clor-àlcali que utilitzen la tecnologia del mercuri han de convertir o desmantellar aquestes plantes de producció».

En la sol·licitud de pròrroga de la seva planta de producció de clor amb tecnologia de mercuri, l'empresa belga Solvay argumenta que encara no ha obtingut les autoritzacions administratives pertinents i que durant el període transitori de conversió i adaptació resulta necessari mantenir actives les instal·lacions per evitar la regulació temporal d'ocupació i el deteriorament en els equips que hauran de reutilitzar-se amb la nova tecnologia de membrana. Raons totes elles que s'haguessin evitat si aquesta empresa hagués adoptat amb l'antelació suficient, com han fet altres fabricants afectats, la decisió per procedir a la reestructuració de la seva planta i hagués iniciat abans la tramitació de les autoritzacions administratives.

El tercer argument esgrimit per Solvay, sobre que la falta de producció de clor podria afectar un servei públic essencial i obligatori com és el proveïment d'aigua potable, oblida que hi ha altres productors a Espanya i a Europa que l'11 de desembre de 2017 hauran culminat el canvi de tecnologia en les seves plantes i, per tant, estaran en disposició de subministrar al mercat tot el clor que demani.

La concessió d'aquesta pròrroga entraria en clar conflicte amb l'interès públic ambiental. En els últims 20 anys, el sector del clor europeu ha dut a terme actuacions i subscrit convenis amb les administracions per a la progressiva reducció de l'ús del mercuri, i la seva substitució per una tecnologia més neta i més eficient energèticament.

Aquesta decisió, així mateix, conduiria a una greu distorsió de les condicions de competència del mercat, ja que els operadors que compleixen la llei estan afrontant els corresponents processos de reestructuració industrial, amb els sacrificis econòmics, tecnològics, ocupacionals i socials que això implica, mentre que els que no la compleixin es beneficiaran dels menors costos d'inversió associats al manteniment de les antigues plantes de mercuri.

Electroquímica de Hernani, S.A.
Electroquímica Onubense, S.L.
Ercros, S.A.
Química del Cinca, S.L.

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal