icono-email icono-sitemap

Ercros obté un benefici de 24 milions

Barcelona, 27 de juliol de 2017. - Ercros ha finalitzat el primer semestre de 2017 amb un benefici de 23,96 milions d'euros, un 22% superior a l'obtingut en el mateix període de l'any passat.

FotoMuestra articulos2

La millora del benefici d'aquest primer semestre en comparació amb l'obtingut en el mateix període de 2016 és especialment rellevant per haver-se produït en un context de forta pujada del preu de les principals matèries primeres i és indicativa de la bonança mostrada pels nostres mercats.

En els sis primers mesos de 2017, la xifra de negocis ha arribat als 355,86 milions d'euros, un 13,2% més que l'obtinguda en el primer semestre de 2016. Aquest augment s'explica per la fortalesa de la demanda, especialment la del mercat interior, i per la millora de marges.

L'augment de vendes ha estat general: la divisió de derivats del clor ha crescut un 11,3%, principalment, per la pujada del preu de la sosa càustica i del PVC; la divisió de química intermèdia, un 17,0%, en part a causa de la pujada del preu del metanol; i la divisió de farmàcia, un 10,2%, pel major volum venut, en bona mesura gràcies a la posada en marxa de la nova planta de fosfomicina estèril.

Les despeses van pujar a 311,13 milions d'euros, un augment de l'11,6% respecte del primer semestre de 2016. La causa principal d'aquest augment és l'evolució dels subministraments, que es van encarir un 26,4% pel major cost de l'electricitat, i els aprovisionaments, que van créixer un 16,3%, a causa de l'increment del cost de les matèries primeres.

També cal ressenyar l'augment del 7% de les despeses de personal amb motiu de l'augment salarial estipulat en el conveni del sector i la cancel·lació dels compromisos adquirits amb el personal passiu de l'empresa. La plantilla mitjana en el primer semestre de 2017 va ser de 1.366 persones, 13 persones més que en el mateix període de l'exercici anterior.

L’ebitda ha passat dels 34,72 milions d'euros obtinguts en el primer semestre de 2016 als 38,54 milions en el primer semestre de 2017. Un augment de l'11,0%. 

Les amortitzacions, per import de 8,98 milions d'euros, han disminuït un 6,7%, mentre que les despeses financeres i les diferències de canvi, per un import de 2,96 milions d'euros, ho han fet un 9,8%. Els impostos als guanys s'han elevat a 2,21 milions d'euros enfront dels 1,48 milions d'euros del primer semestre de 2016.

Conseqüència de tot això és que el benefici d’Ercros en els sis primers mesos de 2017 ha estat de 23,96 milions d'euros enfront dels 19,64 milions d'euros obtinguts en el mateix període de 2016, un augment del 22,0%.

Dins del balanç, destaca el capital circulant que, entre el tancament de 2016 i el 30 de juny de 2017, va pujar un 34,0%, fonamentalment pel major saldo a cobrar de clients. En aquest període, el patrimoni total va augmentar en 10,15 milions d'euros; aquesta variació és inferior als beneficis generats a causa de la minoració de 13,81 milions d'euros corresponents a l'import conjunt de les mesures de retribució a l'accionista aplicades: adquisició d'accions pròpies, acord de pagament d'un dividend i prima d'assistència a la junta ordinària d'accionistes.

Al tancament del semestre, el deute financer net era de 93,27 milions d'euros, un 27,0% més que el del 31 de desembre de 2016, com a conseqüència de les inversions executades en compliment del Pla Act. Al 30 de juny de 2017, s'havien executat inversions per un import de 20,66 milions d'euros (9,15 milions d'euros al 30 de juny de 2016).

La solidesa que segueix mostrant la demanda, especialment la del mercat interior que ofereix millors retorns, així com la consolidació de la recuperació econòmica fan preveure que, de cara a la resta de 2017, es mantingui la tendència del primer semestre; si bé cal tenir en compte que el segon semestre inclou els mesos d'agost i desembre que, per raons estacionals, presenten una activitat significativament menor que els altres mesos. D'altra banda, al llarg del segon semestre, Ercros haurà d'afrontar la parada i desmantellament de les plantes de producció de clor que operen amb tecnologia de mercuri i la simultània posada en servei de l'ampliació de les instal·lacions amb tecnologia de membrana.


icon Descarregar document


btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal