Retribució a l'accionista

La retribució a l'accionista es porta a terme mitjançant la recompra d'accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d'un dividend.

Segons aquesta política, la Societat retribuirà a l'accionista amb un payout màxim: del 35% del benefici consolidat de 2017; del 40% del benefici consolidat de 2018; del 45% del benefici consolidat de 2019; i del 50% del benefici consolidat de 2020.

La recompra d'accions és la via preferent de retribució a l'accionista, sempre que es prevegi el repartiment d'un dividend de, almenys: el 12% del benefici consolidat de 2017; el 14% del benefici consolidat de 2018; el 16% del benefici consolidat de 2019; i el 18% del benefici consolidat de 2020.

La retribució a l'accionista queda condicionada (i) a l'obtenció d'un benefici consolidat mínim equivalent a 0,10 euros/acció i (ii) a que al tancament de cada exercici es compleixin els següents ràtios: deute financer net/Ebitda ordinari (ràtio de solvència) inferior o igual a 2 i deute financer net/patrimoni total (ràtio de palanquejament) inferior o igual a 0,5.

btn-Dividend-CAT Autocartera btn btn-Amortitzacio accions-CAT
politica-de-retribucio-CAT

Informe anual

Ercros informe anual 2017 thumb
 
Anys anteriors

Fets rellevants

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio