Retribució a l'accionista

La política de retribució a l'accionista amb càrrec als beneficis dels exercicis 2017 a 2020, contempla un payout màxim del: 35% del benefici de 2017; 40% del benefici de 2018; 45% del benefici del 2019; i 50% del benefici de 2020.

La retribució a l'accionista es du a terme mitjançant la recompra d'accions pròpies per a la seva amortització i el pagament d'un dividend, i està condicionada a l'obtenció d'un benefici mínim equivalent a 0,10 euros/acció i que, al tancament de cada exercici, es compleixin els següents ràtios: deute financer net/ebitda ordinari inferior o igual a 2 i deute financer net/fons propis inferior o igual a 0,5.

btn-Dividend-CAT Autocartera btn btn-Amortitzacio accions-CAT
politica-de-retribucio-CAT

Informe anual

2016 InfAnual FLAG
 
Anys anteriors

Fets rellevants

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio