icono-email icono-sitemap

Image1\

El sanejament dels sòls a Flix

La fàbrica d’Ercros a Flix va entrar en funcionament l'any 1897, des d’aleshores s’hi han fabricat desenes de productes químics. De resultes d’aquesta activitat històrica, els sòls i les aigües subterrànies de la fàbrica han resultat afectats amb més o menys intensitat. Des del 2004, Ercros treballa, conjuntament amb les administracions competents, per tal de sanejar els sòls i les aigües afectats.

Els 8 punts forts de la remediació dels sòls

Image1\

 

Les grans xifres de la gestió ambiental

2004  inici dels estudis del sòl i les aigües subterrànies de la fàbrica de Flix.

33 estudis i propostes de sanejament realitzats.

283  piezòmetres instal·lats, 75 dels quals formen part del programa de control i seguiment de l'Agència de Residus de Catalunya i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

Més de 450 punts d'investigació instal·lats.

128.742 m3 d'aigües subterrànies depurades.

19.000 m3 de residus sòlids històrics aïllats i controlats.

297,84 tones de residus líquid orgànic tractat tèrmicament.

2.900 Kg/any  d'organoclorats extrets de les aigües subterrànies.

22 Kg/any  de mercuri extret de les aigües subterrànies.

5 milions  d'euros destinats a projectes de sanejament.

12 milions  d'euros provisionats per a futures actuacions de remediació.

Dades corresponents al 31 de desembre de 2017.

Accions previstes per al període 2017-2018

 

finalitzat

Treballs finalitzats


en execucio

Treballs en execució


pendent

Treballs pendents d'inici


 • Instal·lació de 283 piezómetros, dels quals 75 formen part del programa de control i seguiment de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).
 • Aturada de la planta d'electròlisi l'11 de desembre de 2017.
 • Construcció d'un magatzem temporal de mercuri.
 • Buidatge del mercuri de les cel·les.
 • Magatzematge temporal del mercuri
 • Buidat i neteja dels equipaments i circuits.
 • Redacció i presentació del projecte de desmantellament de les instal·lacions d'electròlisis.
 • Construcció de 3 plantes d'extracció de vapors SVE en els sectors de les plantes de tricloroetilè, percloroetilè i electròlisis III i IV, i instal·lació de 38 captadors de gasos.
 • Desmantellament de l'antic magatzem exterior i instal·lacions annexes, en desús des de 1993.
 • Desmantellament de l'antic magatzem Alsuta i instal·lacions annexes, en desús des de 2009.
 • Recerca de 6 punts de possibles abocaments històrics de residus. S'ha confirmat que no hi ha residus enterrats.
 • Manteniment dels programes de control i seguiment establerts per la ARC i la CHE.
 • Construcció de 3 plantes d'extracció de vapors SVE en el magatzem exterior i en el magatzem Alsuta.
 • Descontaminació d'equipaments.Recerca d'un dels 6 punts de possibles abocaments històrics de residus.
 • Desmantellament de la planta d'electròlisi.
 • Presentació a l'administració del projecte de desmantellament de la resta d'instal·lacions.
 • Desmantellament de la resta d'instal·lacions.Gestió externa del mercuri emmagatzemat a la fàbrica.

Dossier 

portada web
 

Notes-informatives-CAT

glossari-CAT
els-sols-de-la-fabrica
la-historia
cronograma
Inicio