Ercros retribueix als accionistes amb un payout del 35%

  • Imprimeix

Barcelona 11 de maig de 2018. - El consell d'administració d'Ercros proposarà a la junta general ordinària una retribució per als accionistes per un import total de 15,58 milions d'euros, que suposa un payout del 35% del benefici consolidat de 2017, que va ser de 44,49 milions d'euros.

Aquest payout és el previst en la política de retribució a l'accionista per a aquest exercici, que preveu així mateix el pagament d'un dividend mínim del 12%.

FotoMuestra articulos

La política de retribució a l'accionista per al període 2017-2020 estableix dues vies per remunerar els accionistes d'Ercros: el pagament de dividend i la compra d'autocartera per amortitzar; sempre que es compleixin tres condicions: l'obtenció d'un benefici consolidat mínim equivalent a 0,10 euros/acció; una ràtio de solvència (deute financer net/ebitda ordinari), inferior o igual a 2; i una ràtio de palanquejament (deute financer net/patrimoni total), inferior o igual a 0,5.

En el passat exercici, Ercros va complir amb les tres condicions esmentades: el benefici per acció va ser de 0,3963 euros; la ràtio de solvència de 1,20 i la de palanquejament de 0,36. En conseqüència, el consell d'administració ha acordat proposar a la junta d'accionistes el pagament d'un dividend de 0,05 euros/acció a càrrec de l'exercici 2017, per un import de 5,55 milions d'euros, que representa un desemborsament del 12,5% del benefici obtingut el 2017.

Paral·lelament, Ercros ha comprat 3.102.990 accions pròpies, per valor de 10,03 milions d'euros, que representa un desemborsament del 22,5% del benefici de 2017. Per amortitzar aquestes accions, el consell d'administració proposa a la junta d'accionistes l'aprovació d'una reducció de capital de 930.897 euros, equivalent al valor nominal (0,30 euros/acció) de les accions que posseeix en autocartera. En cas d'aprovar aquesta proposta, el capital social d'Ercros es veurà disminuït en un 2,796% i estarà composat per 107.876.621 accions, per un import de 32.362.986,30 euros.

Finalment, la junta inclou els punts habituals en aquest tipus de juntes.

La junta està convocada per celebrar-se a Barcelona, el proper 14 de juny en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 15 de juny en segona convocatòria.


icon Descarregar document
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal