icono-email icono-sitemap

Accionistas e inversores

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 5 de febrer de 2019. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de gener i el 4 de febrer de 2019, ha portat a terme la compra de 84.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 4 de febrer de 2019, la Societat ha adquirit 1.390.802 accions pròpies.


icon Descarregar document

Btn pago dividendo-CAT

btn juntaaccionistas 2019-CAT

Informes

  • ANUAL
  • GOB. CORP.
  • RSE
Ercros informe gobierno corporativo 2018 thumb
*Inclou l'informe sobre remuneració dels consellers
Anys anteriors 1419242601 Flag of Spainnext
prev

Fets rellevants

Forum MedCap 2018: Entrevista a Antoni Zabalza, president d’Ercros

La revista de l’accionista d’Ercros 

Revista accionistas PLAG
Edicions anteriors.

Btn preguntes-freq

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal