icono-email icono-sitemap

Ercros presentarà a la junta la ratificació d'una nova política de retribució a l'accionista

Barcelona, 5 de maig de 2021. - El consell d'administració d'Ercros presentarà a la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica el 10 de juny en primera convocatòria i, de no concórrer el quòrum necessari, l’11 de juny, en segona convocatòria, la ratificació d’una nova política de retribució a l'accionista d'Ercros, S.A. amb càrrec als beneficis dels propers quatre exercicis (2021 a 2024), aprovada pel consell el 30 d'abril de 2021.

FotoMuestra articulos2

La Societat retribuirà a l'accionista amb un payout màxim del 50% del benefici consolidat per al període 2021-2024 condicionat (i) a l'obtenció d'un benefici consolidat mínim de 10 milions d'euros i (ii) al fet que al tancament de cada exercici es compleixin les següents ràtios: deute financer net/ebitda ordinari (ràtio de solvència) inferior o igual a 2 i deute financer net/fons propis (ràtio d'endeutament) inferior o igual a 0,5.

La retribució a l'accionista es durà a terme a través de la recompra d'accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d'un dividend. La recompra d'accions pròpies s'executarà sempre que es prevegi el repartiment d'un dividend de, al menys: el 18% del benefici consolidat de 2021; el 20% del benefici consolidat de 2022; el 22% del benefici consolidat de 2023; i el 24% del benefici consolidat de 2024.

Així mateix, el consell ha presentat −a més de l'esmentada política i de les propostes d'acords habituals− l'adaptació de la seva normativa interna als darrers canvis normatius i la reelecció de Carme Moragues Josa, actual consellera coordinadora d'Ercros, com a consellera independent. D'aprovar-se aquesta última proposta, el nombre de membres del consell es mantindria en sis.

Els informes justificatius del consell sobre les propostes d'acords, així com la documentació preceptiva sobre la junta, estan disponibles a la pàgina web corporativa (www.ercros.es).

Els accionistes que estiguin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal