icono-email icono-sitemap

Responsabilidad social

Un projecte industrial sòlid i respectuós amb l'entorn

Els pilars de la política de responsabilitat social empresarial (RSE) d'Ercros són el desenvolupament sostenible, la igualtat entre homes i dones, la informació i la transparència, així com la participació en la realitat social, laboral, ambiental i econòmica del seu entorn. L'adopció dels principis de RSE és un acte voluntari i forma part del nostre sistema de valors.

Ercros ha adoptat polítiques específiques per tal de garantir aquests aspectes i ha signat compromisos de caràcter voluntari amb objectius més ambiciosos que els que contempla la normativa vigent. L'empresa també dedica importants esforços en matèria d'innovació per implementar les millors tecnologies disponibles a les seves instal·lacions i obtenir productes i processos adaptats a les necessitats de la societat actual.

[ Feu clic als cercles per accedir a la informació ]

Principis actuacio Calidad Seguridad Medio ambiente I+D

compromis-social sostenibilitat r-d CAT igualtat

Acords voluntaris

EXCELLENCE200px Pacto Mundial logo vinylplus

 

 

 

Notícies

Inicio