icono-email icono-sitemap

Gobierno corporativo

Les millors pràctiques per fomentar la transparència i preservar els interessos de l'inversor

La missió d'Ercros en relació amb el bon govern corporatiu és correspondre a la confiança que els accionistes han dipositat en la companyia i, amb aquesta finalitat, la seva actuació és dirigeix a incrementar el valor de l'empresa.

Ercros incorpora les millors pràctiques per tal de fomentar la transparència i el bon funcionament dels mercats i preservar els interessos dels inversors, pel que fa a la confidencialitat de la informació i la informació privilegiada; conflicte d'interessos; transaccions amb valors propis i manipulació de la cotització.

 

Inicio