icono-email icono-sitemap

Información financiera

Informació financera

A continuació es mostra la informació pública periòdica enviada per Ercros a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Ercros garanteix que la informació financera que figura a aquesta pàgina es correspon exactament amb la presentada per la societat a la CNMV i aquesta ha difós al mercat.

El 2017, el període mitjà de pagament a proveïdors era de 49,11 dies (62,31 dies al tancament de 2016), fet que suposa una reducció de 13,2 dies entre els dos exercicis. Ercros preveu que la generació de caixa derivada de la seva activitat corrent li permeti el 2018 seguir reduint el percentatge de pagaments que excedeixen els 60 dies, en línia amb el que s'ha aconseguit en l'any anterior.

Cliqueu l’enllaç per obtenir la informació financera d’Ercros dels darrers 10 anys.

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012

Informe anual

Ercros informe anual 2017 thumb
 
Anys anteriors

Fets rellevants

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio