Información financiera

Informació financera

A continuació es mostra la informació pública periòdica enviada per Ercros a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Ercros garanteix que la informació financera que figura a aquesta pàgina es correspon exactament amb la presentada per la societat a la CNMV i aquesta ha difós al mercat.

El 2016, el període mitjà de pagament a proveïdors era de 62,31 dies (70,7 dies al tancament de 2015), fet que suposa una reducció de 8,39 dies entre els dos exercicis. Ercros preveu que la generació de caixa derivada de la seva activitat corrent li permeti el 2016 seguir reduint el percentatge de pagaments que excedeixen els 60 dies, en línia amb el que s'ha aconseguit en l'any anterior.

Cliqueu l’enllaç per obtenir la informació financera d’Ercros dels darrers 10 anys.

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012

Informe anual

2016 InfAnual FLAG
 
Anys anteriors

Fets rellevants

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio