Agenda de l'inversor

   
Junta general d'accionistes de 2018 Fins el 29 de juny de 2018 (segona convocatòria)
   
Informació pública periòdica:  
   
Informe anual 2017 Fins el 28 de febrer de 2018
Declaració intermèdia de gestió (1T18) Fins el 15 de maig de 2018
Informe semestral (1S18) Fins el 31 d’agost de 2018
Declaració intermèdia de gestió (3T18) Fins el 15 de novembre de 2018
Informe anual 2018 Fins el 28 de febrer de 2019


 

Inicio