icono-email icono-sitemap

Agenda de l'inversor

   
Junta general d'accionistes de 2018 El 15 de juny de 2018 (segona convocatòria)
   
Pagament de dividend El 6 de juliol de 2018
Pagament de prima d'assistència El 13 de juliol de 2018
   
Informació pública periòdica:  
   
Informe anual 2017 El 28 de febrer de 2018
Declaració intermèdia de gestió (1T18) El 3 de maig de 2018
Informe semestral (1S18) Ell 30 de juliol de 2018
Declaració intermèdia de gestió (3T18) Fins el 15 de novembre de 2018
Informe anual 2018 Fins el 28 de febrer de 2019


 

Inicio