icono-email icono-sitemap

Prevención

Més segura que la mitjana del sector químic

La política de sostenibilitat d'Ercros en matèria de prevenció es basa en el convenciment que les persones són el més important i que evitar els accidents és un compromís de tots. Totes les instal·lacions disposen dels seus corresponents plans d'autoprotecció, i, si escau, plans exteriors d'emergència. Per tal de comprovar el correcte funcionament d'aquests plans, es realitzen controls periòdics i simulacres d'emergència auditats per la pròpia empresa i per companyies externes, àmbit en el qual Ercros és pionera.

L’empresa desenvolupa anualment campanyes de vacunació i de seguretat laboral, aquestes últimes dirigides a tot el personal, tant propi com contractat, orientades a la prevenció d'accidents. També realitza periòdicament campanyes informatives sobre la vigilància de la salut, els hàbits saludables i el control de riscos d'exposició. I, de forma puntual, fa campanyes de prevenció, per exemple sobre malalties cardiovasculars i seus factors de risc i sobre tabaquisme. Aquestes campanyes es complementen amb estudis epidemiològics sobre les patologies més freqüents a l’empresa.

Ercros també s'ocupa que el transport dels productes que entren o surten de les seves fàbriques es realitzi de forma segura i no suposi cap risc per a la seguretat i la salut de les persones ni pel medi ambient, amb independència que la responsabilitat d'aquest transport recaigui en la pròpia empresa o en el client o proveïdor, bé directament o a través d'un tercer. Aquest compromís es materialitza en una sèrie d'acords per a la prestació d'auxili en cas d'accident durant el transport. Per comprovar la formació, l'entrenament del personal i el correcte funcionament dels plans de seguretat, es realitzen simulacres d'emergència periòdics que contemplen escenaris d'accidents ocorreguts durant les operacions de càrrega, descàrrega i transport dels productes. Aquests simulacres són auditats per la pròpia empresa i per companyies externes.

Els nostres objetius
 • Aconseguir que no hi hagi cap accident.
 • Eliminar els actes insegurs.
 • Aplicar al personal de les empreses contractades les mateixes exigències que al personal de la plantilla.
 • Garantir la màxima seguretat durant el transport de mercaderies.
La nostra estratègia
 • Implantar sistemes de gestió homologats internacionalment i realitzar auditories periòdiques.
 • Millorar els processos de producció de forma contínua.
 • Impartir formació específica en matèria de prevenció a tota la plantilla, inclòs el personal de les empreses contractades.
 • Fomentar l'ús de mitjans de transport més segurs i sostenibles.
 • Avaluar els transportistes d'acord a criteris reconeguts internacionalment, com el Safety & Quality Assessment System (SQAS).
Els nostres èxits
 • El 2017 l'índex de freqüència general d'accidents del grup, que mesura el nombre d'accidents - amb i sense baixa- del personal propi i extern per cada milió d'hores treballades, va ser del 3,11 i confirma la reducció progressiva del nombre de accidents dels últims anys. 
 • Tots els centres productius disposen de la certificació de la norma de gestió de la prevenció OHSAS 18001.
 • Ús del 7% del transport per ferrocarril per a les nostres matèries primeres i productes, molt per sobre de la mitjana del sector.
Premis i reconeixements
 • La Comissió de Seguretat Integral de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) ha premiat al Complex de Tarragona amb el Premi Seguretat Plus 2017 i a la fàbrica d’Aranjuez amb el Premi Seguretat 2017 per no haver tingut cap accident amb o sense baixa durant aquest any.
 • La placa al treball President Macià de la Generalitat de Catalunya en la categoria de seguretat i salut en el treball, atorgada el 2010.
Acords de prestació d'ajuda durant el transport
 • Ceret, d'àmbit estatal, en el transport per carretera.
 • Samcar, d'àmbit estatal, en el transport per ferrocarril.
 • Ceremmp, d'àmbit estatal, en el transport marítim.
 • Acords d'atenció a emergències que es produeixin durant la distribució dels nostres productes a diferents països.
Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal