Centro de Flix

Fàbrica de Flix

Tradició centenària a la indústria del clor

Amb més d’un segle d'història, Flix és el degà dels centres productius d'Ercros i pioner en el camp de la química bàsica a Espanya. Fabrica sosa càustica i clor, a partir dels quals produeix hipoclorit sòdic i àcid clorhídric i, a partir d'aquest darrer producte, fosfat dicàlcic, que es fabrica en règim de maquila.

Els derivats del clor, per les seves propietats blanquejants i desinfectants, s'utilitzen principalment en la depuració d'aigües, desinfecció de la llar i blanqueig de paper i fibres.

[ Feu clic sobre els cercles o els noms dels productes per accedir a la informació ]

Flix datos cat

Recursos Humanos Acerca de Derivats del Clor Ácido clorhídrico Cloro Fosfato dicálcico Hipoclorito sódico Sosa cáustica

Una mica d'història

  • 1897
  • 1899
  • 1904
  • 1914-45
  • 1945
  • 1949-52
  • 1974
  • 1989
  • 1995
La sociedad electroquímica de FlixConstitució de la Societat Electroquímica de Flix (SEQF) de la mà del grup industrial alemany Chemiske Fabrik Elektron.

icon Llibre del centenari de "la fàbrica" de la societat electro-química de Flix 1897-1997

Inici de l'activitat de la fàbrica de Flix, que és la primera d'Espanya i la tercera d'Europa en portar a terme el gran canvi tecnològic experimentat per la indústria química tradicional, en l'aplicar l'electricitat al procés de fabricació del clor.

Inici de la col•laboració amb S.A. Cros en cedir-li l'exclusiva de la venda i distribució de la producció de la fàbrica i iniciar la participació en el capital de SEQF.

La fàbrica de Flix sofreix els efectes dels conflictes bèl•lics que esclaten a Europa i Espanya.

Intervenció del Ministeri d'Assumptes Estrangers a la SEQF com a conseqüència de la dissolució del soci alemany majoritari arran dels acords de pau derivats de la II Guerra Mundial.

Cessament de la intervenció pública, reconstitució d'Electroquímica de Flix, S.A. (EQFSA), amb S.A. Cros com accionista majoritari.

Integració d'EQFSA a S.A. Cros.

Amb la fusió de S.A. Cros i Unión Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) i la creació de l'actual Ercros, la fàbrica de Flix queda integrada a la seva filial de química bàsica.

Inici de l'activitat de la planta de cogeneració d'electricitat i vapor, en el seu moment la més gran d'Espanya.

Inicio