icono-email icono-sitemap

Información financiera

Barcelona, 13 de novembre de 2020. - Ercros recupera tones i facturació en el tercer trimestre de 2020.

Llegeix més...

A.             FETS CLAU DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020

1.          En els mesos de maig i juny Ercros va recuperar de forma gairebé completa el volum de vendes mensual que tenia abans del COVID-19. Enfront de la forta caiguda del 30,4% experimentada a l'abril de 2020 respecte del mateix mes de l'any anterior, la caiguda semestral de les tones venudes ha quedat reduïda al 13,8%.

1 - tones

Llegeix més...

Barcelona, 24 de juny de 2020. - De conformitat amb allò que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació a les comunicacions d‘altre informació rellevant núm. 14, d'11 de febrer de 2020 i núm. 2.578, de 5 de juny de 2020, mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

El 5 de juny de 2020 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social en la quantia de 1.183.375,20 euros, mitjançant l'amortització de les 3.944.584 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

Llegeix més...

Barcelona, 28 de juliol de 2020. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació de la comunicació de la informació rellevant publicada el 24 de juny de 2020 (número 2.968), mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

Ercros informa que, el 20 de juliol de 2020, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 1.183.375,20 euros, corresponent a l'amortització de 3.944.584 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

Llegeix més...

Barcelona, 5 de juny de 2020. - De conformitat amb el que s'estableix en la normativa d'aplicació, Ercros, S.A. (d'ara endavant, «Ercros» o «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

El consell d'administració de la Societat ha aprovat, avui 5 de juny de 2020, per unanimitat la reelecció d'Antoni Zabalza Martí, com a president i conseller delegat de Ercros, després de la seva reelecció com a conseller executiu per part de la junta general ordinària d'accionistes, que ha tingut lloc avui.

Llegeix més...

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Prox-resultados-feb 2021-CAT

Informe anual

Informe Anual 2019
 
Anys anteriors

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Resum de la roda de premsa de presentació de resultats 2018.Antonio Zabalza, president d'Ercros
28 de febrer de 2019
Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal