icono-email icono-sitemap

Información financiera

Barcelona, 24 de juny de 2020. - De conformitat amb allò que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació a les comunicacions d‘altre informació rellevant núm. 14, d'11 de febrer de 2020 i núm. 2.578, de 5 de juny de 2020, mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

El 5 de juny de 2020 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social en la quantia de 1.183.375,20 euros, mitjançant l'amortització de les 3.944.584 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

Llegeix més...

Barcelona, 5 de juny de 2020. - De conformitat amb el que s'estableix en la normativa d'aplicació, Ercros, S.A. (d'ara endavant, «Ercros» o «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

El consell d'administració de la Societat ha aprovat, avui 5 de juny de 2020, per unanimitat la reelecció d'Antoni Zabalza Martí, com a president i conseller delegat de Ercros, després de la seva reelecció com a conseller executiu per part de la junta general ordinària d'accionistes, que ha tingut lloc avui.

Llegeix més...


Barcelona, 5 de juny de 2020. - icon Descarregar document

Barcelona, 5 de juny de 2020. - La junta general ordinària d’accionistes d’Ercros, que s’ha celebrat avui per primer cop de forma totalment telemàtica a causa de les restriccions imposades per les autoritats en el marc de l’estat d’alarma, ha aprovat la reelecció d’Antoni Zabalza Martí com a conseller executiu d’Ercros.

Llegeix més...

Barcelona 5 de juny de 2020. - De conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació, Ercros, S.A. (en endavant, «Ercros» o «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació a les comunicacions d'altra informació rellevant número 594 i 2.578, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2019 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2019, per un import de 0,05 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 17 de juny.

Llegeix més...

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

btn-propers-resultats-CAT

Informe anual

Informe Anual 2019
 
Anys anteriors

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Resum de la roda de premsa de presentació de resultats 2018.Antonio Zabalza, president d'Ercros
28 de febrer de 2019
Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal