icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 21 de març de 2023. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 10 i el 20 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 343.500 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent:

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 10 de març de 2023. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 7 i el 9 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 151.600 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 7 de març de 2023. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 24 de febrer i el 6 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 335.020 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent:

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 24 de febrer de 2023. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 15 i el 23 de febrer de 2023, ha dut a terme la compra de 270.200 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent:

Llegeix més...

Ercros tanca el 2022 amb uns resultats excel·lents: un ebitda ajustat de 143 milions d'euros; un benefici de 63 milions d'euros; i una retribució a l’accionista de 32 milions d’euros

Barcelona, 22 de febrer de 2023. - El benefici de l'exercici 2022 va pujar a 63 milions d'euros, un 45,5% més gran que l'assolit el 2021.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal