icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 20 de febrer de 2017. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació als fets rellevants (núm. 244.657 i 247.218) publicats l'11 de novembre de 2016 i el 17 de gener de 2017, respectivament, la Societat informa que, a l'empara del programa de recompra d'accions pròpies, ha dut a terme , durant el període transcorregut entre el 13 de febrer de 2017 i el 17 de febrer de 2017, les següents operacions sobre les seves pròpies accions:

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 13 de febrer de 2017. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació als fets rellevants (núm. 244.657 i 247.218) publicats l'11 de novembre de 2016 i el 17 de gener de 2017, respectivament, la Societat informa que, a l'empara del programa de recompra d'accions pròpies, ha dut a terme , durant el període transcorregut entre el 30 de gener de 2017 i el 3 de febrer de 2017, les següents operacions sobre les seves pròpies accions:

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 6 de febrer de 2017. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació als fets rellevants (núm. 244.657 i 247.218) publicats l'11 de novembre de 2016 i el 17 de gener de 2017, respectivament, la Societat informa que, a l'empara del programa de recompra d'accions pròpies, ha dut a terme , durant el període transcorregut entre el 30 de gener de 2017 i el 3 de febrer de 2017, les següents operacions sobre les seves pròpies accions:

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 30 de gener de 2017. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent 

FET RELLEVANT

Com a continuació als fets rellevants (núm. 244.657 i 247.218) publicats l'11 de novembre de 2016 i el 17 de gener de 2017, respectivament, la Societat informa que, a l'empara del programa de recompra d'accions pròpies, ha dut a terme , durant el període transcorregut entre el 20 de gener de 2017 i el 27 de gener de 2017, les següents operacions sobre les seves pròpies accions:

Llegeix més...

Designació de Solventis A.V., SA com a gestor principal del programa de recompra d'accions pròpies.

Barcelona, 17 de gener de 2017.Als efectes del que preveu l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, Ercros, S.A. (d’ara endavant, «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

La Societat informa que, d'acord amb el que preveu l'article 4.2 del Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació relatives a les condicions aplicables als programes de recompra i les mesures d'estabilització, ha designat com a gestor principal del programa de recompra d'accions pròpies a l'empresa de serveis d'inversió a Solventis A.V., S.A.

Logo Solventis

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal