icono-email icono-sitemap

Fets rellevants

Informe de govern corporatiu corresponent a l'exercici de 2015


Barcelona, 25 de febrer de 2016. - icon Descarregar document

Ercros obté un benefici superior als 7 milions d'euros el 2015

Barcelona, 25 de febrer de 2016.- EEl 2015, Ercros ha obtingut un benefici de 7,24 milions d'euros. Aquest resultat supera en 13,53 milions d'euros al de l'exercici 2014, any en què va registrar una pèrdua de 6,29 milions d'euros. L'entrada en beneficis obeeix tant al creixement de les vendes com a la moderació de les despeses, així com a l'efecte de les mesures de millora de la productivitat dutes a terme en els darrers anys.

FotoMuestra articulos2

Llegeix més...

Estimació de l'impacte per a Ercros de la prohibició de l'ús de tecnologia de mercuri i el tancament de la planta de Covestro a partir del desembre de 2017

Com ja ha anat informant Ercros en els seus comptes anuals, la Unió Europea ha prohibit, a partir de l’11 de desembre de 2017, l'ús de tecnologia de mercuri en la producció de clor i sosa càustica, fet aquest que coincideix en el temps amb la decisió del tancament de la planta d’MDI anunciada per Covestro (abans Bayer). Atès que Covestro és el principal consumidor de clor de la fàbrica de Vila-seca I, el tancament de la seva planta fa innecessària la inversió que Ercros hauria d'emprendre per substituir la tecnologia de mercuri, que actualment representa el 100% de la capacitat de producció de clor de la fàbrica de Flix i el 70% de la capacitat de la fàbrica de Vila-seca I.

Llegeix més...

Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de determinadas disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital que forman parte de las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores

Barcelona, 26 de noviembre de 2015. - De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Ercros, S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante “CNMV”) el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Don Santiago Mayans Sintes, secretario no consejero del consejo de administración de Ercros, S.A. (en adelante la “sociedad”), y a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento cursado por la CNMV a la sociedad el 12 de noviembre de 2015 (registro de salida nº 2015155162), recibido en nuestras oficinas el pasado 16 de noviembre de 2015. CERTIFICO 1. Que el reglamento de la junta general se ha adaptado a los nuevos requisitos legales y que el último aprobado por la junta general de la sociedad e inscrito en el Registro Mercantil está publicado en la página web de la CNMV, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 513 de la LSC.
...


icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain


La sociedad remite el formulario para la notificación del Estado miembro de origen


icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal