icono-email icono-sitemap

Fets rellevants

Convocatòria de Junta General extraordinària d'accionistes


4 de febrer de 2015.- icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración sometidas a la aprobación de la junta extraordinaria


4 de febrer de 2015. - icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Nova composició comissions supervisió i control

4 de febrer de 2015.- En compliment del que estableixen els articles 529 quaterdecies i 529 quindecies de la Llei de Societats de Capital, introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, el consell d'administració d'Ercros ha aprovat els següents canvis en la composició de les comissions de supervisió i control:

Comissió d’auditoria:

El Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller independent, ha estat nomenat vocal de la comissió d'auditoria en substitució del Sr. Antoni Zabalza Martí, conseller executiu.

La nova composició de la comissió d'auditoria és la següent:

- Sr. Lluís Fernández-Goula Pfaff, conseller independent, president.
- Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller independent, vocal.
- Sr. Laureano Roldán Aguilar, conseller extern enquadrat en la categoria “d’altres”, vocal.

Comissió de nomenaments i remuneració:

El Sr. Lluís Fernández-Goula Pfaff, conseller independent, ha estat nomenat vocal de la comissió de nomenaments i remuneració.

La nova composició de la comissió de nomenaments i remuneració és la següent:

- Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller independent, president.
- Sr. Ramón Blanco Balín, conseller independent, vocal.
- Sr. Lluís Fernández-Goula Pfaff, conseller independent, vocal.

Per la seva composició, les dues comissions compleixen la Llei de Societats de Capital, segons la qual tant la comissió d'auditoria com la de nomenaments i remuneració han d’estar compostes exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents. La presidència ha de recaure en un conseller independent.


icon Decarregar document

 

Dilluns, 26 de gener, començaran a cotitzar les noves accions d'Ercros

23 de gener de 2015.- Ercros, SA, de conformitat amb el que estableix l'article 82 de la Llei del Mercat de Valors, comunica que amb data d'avui s'ha completat l'expedient d'admissió a negociació de les 1.802.880 accions ordinàries, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna, emeses com a conseqüència de l'ampliació de capital aprovada pel Consell d'Administració de l’11 de desembre de 2014, en virtut de la delegació de facultats realitzada per la Junta General Ordinària d'Accionistes de data 27 de juny de 2014, a l’empara del que preveuen els articles 297.1 i 506 de la Llei de Societats de Capital.

Per això, està previst que a partir del proper dilluns, 26 de gener de 2015, les noves accions estiguin admeses a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària.

Després de l'operació, el capital social d'Ercros tindrà un import de 34.225.941,30 euros i estarà representat per 114.086.471 accions.


 icon Descarregar document


 

Nova ampliació de capital dins de l'acord amb Yorkville

16 de desembre de 2014.- El Consell d’Administració d’Ercros, de l’11 de desembre del 2014, ha acordat dur a terme una nova ampliació de capital, en el marc de l’acord subscrit el 9 de març del 2012 i modificat el 8 de maig del 2013, amb YA Global Dutch, B.V. (el “Fons”), filial d’un fons d’inversió gestionat per l’empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Els detalls d’aquest acordi la seva modificació posterior estan continguts en els Fets Rellevants remesos a la CNMV amb referència160.119 i 187.214.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal