icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Nova ampliació de capital dins de l'acord amb Yorkville

16 de desembre de 2014.- El Consell d’Administració d’Ercros, de l’11 de desembre del 2014, ha acordat dur a terme una nova ampliació de capital, en el marc de l’acord subscrit el 9 de març del 2012 i modificat el 8 de maig del 2013, amb YA Global Dutch, B.V. (el “Fons”), filial d’un fons d’inversió gestionat per l’empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Els detalls d’aquest acordi la seva modificació posterior estan continguts en els Fets Rellevants remesos a la CNMV amb referència160.119 i 187.214.

Llegeix més...

Ercros guanya 3 milions d'euros fins a setembre i renova l'acord de finançament

El benefici d’Ercros en els nou primers mesos del 2014 s'ha elevat a 2,88 milions d'euros, la qual cosa suposa una millora de 6,54 milions d'euros respecte de la pèrdua de 3,66 milions d'euros incorreguda en el mateix període de l'any anterior.

A finals d'octubre, la companyia ha arribat a un acord amb les entitats bancàries per renovar el contracte de finançament per als propers tres anys, per un import de 102,15 milions d'euros.

Llegeix més...

El próximo viernes empezarán a cotizar las nuevas acciones de Ercros

16 de octubre de 2014. -  Ercros, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica que con fecha de hoy se ha completado el expediente de admisión a negociación de las 1.234.565 acciones ordinarias, de 0,30 euros de valor nominal cada una, emitidas como consecuencia de la ampliación de capital aprobada por el Consejo de Administración de 17 de septiembre de 2014, en virtud de la delegación de facultades realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de junio de 2014, al amparo de lo previsto en los artículos 297.1 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

Llegeix més...

Nueva ampliación de capital en el marco del acuerdo con Yorkville

22 de septiembre de 2014. - El Consejo de Administración de Ercros, de 17 de septiembre del 2014, ha acordado llevar a cabo una nueva ampliación de capital, en el marco del acuerdo suscrito el 9 de marzo del 2012 y modificado el 8 de mayo del 2013, con YA Global Dutch, B.V. (el "Fondo"), filial de un fondo de inversión gestionado por la empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Los detalles de este acuerdo y su posterior modificación están contenidos en los Hechos Relevantes remitidos a la CNMV con referencia 160.119 y 187.214.

Llegeix més...

Ercros cierra el primer semestre con un beneficio de 2,4 millones

30 de julio de 2014. El primer semestre de 2014 ha confirmado la recuperación de la actividad de Ercros. Durante este período, la compañía ha obtenido un beneficio de 2,36 millones de euros frente a la pérdida de 3,70 millones de euros incurrida en el primer semestre de 2013.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal