icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Ercros obté un ebitda de 30 milions d’euros i un benefici de 10,5 milions en el primer semestre

Barcelona, 29 de juliol de 2019. -  En línia amb l’anticipat en el fet rellevant del 12/06/19, en el primer semestre de 2019 Ercros ha obtingut un ebitda de 29.708 milers d’euros i un benefici de 10.493 milers d’euros. Aquestes xifres són més baixes que les obtingudes en el mateix període de 2018 (un 35,7% i 62,7% respectivament), però s’ha de tenir en compte que en el primer semestre de 2018 els resultats van ser particularment alts. 

La causa d’aquesta reducció de resultats és la continuïtat de la fase baixista del cicle del sector del clor-sosa iniciada a meitats de 2018, això no obstant no ha impedit que la xifra de vendes del primer semestre de 2019 hagi assolit els 345.446 milers d’euros, un 3,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta pujada ve associada a l’augment de la producció experimentat després de l’entrada en funcionament de la major capacitat de les plantes de clor i sosa, PVC, poliols i productes farmacèutics de síntesi i fermentació, i es produeix malgrat la caiguda dels preus de venda.

Llegeix més...

Ercros informa de l'inici de la reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies

Barcelona, 3 de juliol de 2019. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació als fets rellevants núm. 262474, d'1 de març de 2018, núm. 266852, de 15 de juny de 2018, i núm. 279195, de 14 de juny de 2019, mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

El 14 de juny de 2019 va ser aprovada per la junta general ordinària d'accionistes de la societat una reducció de capital social de 888.240 euros, mitjançant l'amortització de les 2.960.800 accions que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,745% del capital social.

Llegeix més...

Presentació de la intervenció del President a la junta ordinària d'accionistes 2019


Barcelona, 14 de juny de 2019.icon Descarregar document

Intervenció del President a la junta ordinària d'accionistes 2019


Barcelona, 14 de juny de 2019. - icon Descarregar document

Acords aprovats per la Junta d'Accionistes


Barcelona, 14 de juny de 2019. - icon Descarregar document

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal