icono-email icono-sitemap

Fets rellevants

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 28 de novembre de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 19 i el 27 de novembre de 2018, ha portat a terme la compra de 86.682 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 27 de novembre de 2018, la Societat ha adquirit 882.354 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 19 de novembre de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 8 i el 16 de novembre de 2018, ha portat a terme la compra de 82.176 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 16 de novembre de 2018, la Societat ha adquirit 795.672 accions pròpies.

Llegeix més...

Ercros obté un benefici de 36,35 milions d'euros, un 6,5% més que en els primers nou mesos de l'any anterior

Barcelona, 12 de novembre de 2018. - El benefici d'Ercros en els primers nou mesos de l'any ha estat de 36,35 milions d'euros, un 6,5% més gran que el del mateix període de 2017. I el resultat brut d'explotació («ebitda») ha estat de 55,05 milions d'euros, en línia amb el del mateix període de 2017.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 8 de novembre de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 d’octubre i el 7 de novembre de 2018, ha portat a terme la compra de 84.500 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 7 de novembre de 2018, la Societat ha adquirit 713.496 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 30 d’octubre de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT
 

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 19 i el 29 d’octubre de 2018, ha portat a terme la compra de 73.300 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 29 d’octubre de 2018, la Societat ha adquirit 628.996 accions pròpies.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal