icono-email icono-sitemap

Fets rellevants

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 21 de juny de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 262.474), publicat l'1 de març de 2018, la Societat informa que, a l'empara del tercer programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 13 de juny de 2018 i el 20 de juny de 2018, ha dut a terme la compra de 79.219 accions pròpies.

Llegeix més...

Intervenció del President a la junta ordinària d’accionistes 2018


Barcelona, 15 de juny de 2018. - icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Acords aprovats a la junta ordinària d'accionistes


Barcelona, 15 de juny de 2018. - icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

La junta d'Ercros aprova un dividend de 0,05 euros

Barcelona 15 de juny de 2018.La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ​​ha aprovat totes les propostes d'acord que conté l'ordre del dia, entre les que destaquen les mesures de retribució a l'accionista, amb un import total que ascendeix a 15,6 milions d'euros, que equival al 35% del benefici de 2017 que va ser de 44,63 milions d'euros. Aquest import és 2,2 milions d'euros superior al que la Societat va dedicar a retribuir a l'accionista el 2016 i que va suposar un desemborsament del 30% del benefici d'aquell exercici. L'objectiu d'Ercros és assolir el 2020 un 50% del benefici.

Junta Ercros 2018 Foto 1

Llegeix més...

Ercros informa sobre la data de pagament del dividend

Barcelona 15 de juny de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (en endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació als fets rellevants 262.234 i 265.500, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2017 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2017, per un import de 0,05 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 6 de juliol.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal