icono-email icono-sitemap

Fets rellevants

Rectificació fet rellevant número 267544

Barcelona 6 de juliol de 2018. - Advertida una errada tipogràfica en el fet rellevant número 267544 publicat el dimecres 4 de juliol de 2018, s’informa de la següent rectificació:

Llegeix més...

Ercros informa de la reducció del capital social mitjançant l’amortització d'accions pròpies

Barcelona, ​4 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació als fets rellevants núm. 255034, de 26 de juliol de 2017, núm. 262474, d'1 de març de 2018, i núm. 26.853, de 9 de maig de 2018, mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

El 15 de juny de 2018 va ser aprovada per la junta general ordinària d'accionistes de la societat una reducció de capital social de 930.897 euros, mitjançant l'amortització de les 3.102.990 accions que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,796% del capital social.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 2 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 262.474), publicat l'1 de març de 2018, la Societat informa que, a l'empara del tercer programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 de juny de 2018 i el 29 de juny de 2018, ha dut a terme la compra de 105.000 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 21 de juny de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 262.474), publicat l'1 de març de 2018, la Societat informa que, a l'empara del tercer programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 13 de juny de 2018 i el 20 de juny de 2018, ha dut a terme la compra de 79.219 accions pròpies.

Llegeix més...

Intervenció del President a la junta ordinària d’accionistes 2018


Barcelona, 15 de juny de 2018. - icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal