icono-email icono-sitemap

Fets rellevants

La junta d'Ercros aprova un dividend de 0,05 euros

Barcelona 15 de juny de 2018.La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ​​ha aprovat totes les propostes d'acord que conté l'ordre del dia, entre les que destaquen les mesures de retribució a l'accionista, amb un import total que ascendeix a 15,6 milions d'euros, que equival al 35% del benefici de 2017 que va ser de 44,63 milions d'euros. Aquest import és 2,2 milions d'euros superior al que la Societat va dedicar a retribuir a l'accionista el 2016 i que va suposar un desemborsament del 30% del benefici d'aquell exercici. L'objectiu d'Ercros és assolir el 2020 un 50% del benefici.

Junta Ercros 2018 Foto 1

Llegeix més...

Ercros informa sobre la data de pagament del dividend

Barcelona 15 de juny de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (en endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació als fets rellevants 262.234 i 265.500, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2017 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2017, per un import de 0,05 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 6 de juliol.

Llegeix més...

El consell d'Ercros aprova el 4t programa de recompra d'accions pròpies

Barcelona 15 de juny de 2018. - Vista la proximitat de la finalització del tercer programa de recompra d'accions pròpies -al estar previst arribar en poques setmanes el límit d'inversió contemplat, de 6 milions d'euros- el consell d'administració de la Societat, en la sessió celebrada el 15 de juny de 2018 , ha aprovat el quart programa de recompra d'accions pròpies, a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d'accionistes del 23 de juny de 2017, en els següents termes:

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 14 de juny de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

 
FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 262.474), publicat l'1 de març de 2018, la Societat informa que, a l'empara del tercer programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 de juny de 2018 i el 12 de juny de 2018, ha dut a terme la compra de 94.000 accions pròpies.

Llegeix més...

Ercros preveu obtenir un benefici de 27 milions en el primer semestre

Barcelona, 13 de juny de 2018. - Ercros preveu obtenir un ebitda de 41 milions d'euros i un benefici de 27 milions d'euros en els sis primers mesos de 2018. Comparant amb el primer semestre del 2017, aquesta previsió implica un increment de l'ebitda del 6,4% i del resultat del període del 12,7%.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal