icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 20 de setembre de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre l’11 de setembre i el 19 de setembre de 2018, ha portat a terme la compra de 56.657 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 19 de setembre de 2018, la Societat ha adquirit 428.796 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 11 de setembre de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 31 d’agost i el 10 de setembre de 2018, ha portat a terme la compra de 56.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 10 de setembre de 2018, la Societat ha adquirit 372.139 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona 30 d'agost de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 d'agost i el 30 d'agost de 2018, ha portat a terme la compra de 64.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 30 d'agost de 2018, la Societat ha adquirit 316.139 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 20 d’agost de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 9 d’agost i el 20 d’agost de 2018, ha dut a terme la compra de 64.000 acciones pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 20 d’agost de 2018, la Societat ha adquirit 252.139 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 9 d’agost de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT
 

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 31 de juliol i el 8 d'agost de 2018 , ha dut a terme la compra de 56.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 8 d'agost de 2018, la Societat ha adquirit 188.139 accions pròpies.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal