icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 31 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT
 

Com a continuació del fet rellevant número 266.852, publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 20 i el 30 de juliol de 2018, ha dut a terme la compra de 53.000 accions pròpies. En el marc d’aquest quart programa, entre el 9 i el 30 de juliol de 2018, la Societat ha adquirit 132.139 accions pròpies.

Llegeix més...

El benefici d’Ercros puja fins als 28,3 milions d'euros, un 18% més que al primer semestre de l’any passat

Barcelona, 30 de juliol de 2018. - Ercros ha acabat el primer semestre de 2018 amb uns resultats que superen àmpliament els obtinguts en el mateix període de l'any anterior. En concret, l'empresa ha obtingut un benefici de 28,27 milions d'euros, un 18% més que al primer semestre de 2017, i un resultat brut d'explotació («ebitda») de 42,12 milions d'euros, un 9,3% més. Respecte de les previsions avançades a mitjans de juny, el resultat supera en 1,27 milions d'euros la previsió i l'ebitda, en 1,12 milions.

Llegeix més...

Ercros anuncia la inscripció de la reducció de capital

Barcelona, 26 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació dels fets rellevant publicats el 4 i 6 de juliol de 2018 (números 267.544 i 267.623), mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

Ercros informa que, amb data de 24 de juliol de 2018, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 930.897 euros, corresponent a l'amortització de 3.102.990 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,796% del capital social.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 20 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852, publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 11 i el 19 de juliol de 2018, ha dut a terme la compra de 65.704 accions pròpies. En el marc d’aquest quart programa, entre el 9 i el 19 de juliol de 2018, la Societat ha adquirit 79.139 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 11 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació dels fets rellevants (núm. 262.474 i 266.852), publicats l'1 de març i el 15 de juny de 2018, respectivament, la Societat informa que, a l'empara del tercer i el quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 2 i el 10 de juliol de 2018, ha dut a terme la compra de 63.605 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 3.569.533 accions en autocartera.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal