Ercros informa sobre l’anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 19 de març de 2018. - La Societat informa que, a l'empara del tercer programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 13 de març de 2018 i el 19 de març de 2018, ha dut a terme la compra de 139.222 accions pròpies.

Des del 12 de març del 2018, data en què va començar aquest tercer programa, la Societat ha adquirit 168.222 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 2.284.710 accions en autocartera, que suposen el 2,059% del capital social.

Llegeix més...

Ercros presenta la seva gamma de bioplàstics biodegradables i compostables al Congrés dels Diputats

Barcelona, 19 de març de 2018. - Ercros ha presentat la seva gamma de bioplàstics, ErcrosBio d'origen vegetal, biodegradables, compostables i reciclables, a la Mesa de la Comissió d'Economia, Indústria i Competitivitat del Congrés dels Diputats. Domingo Font, cap de vendes d'especialitats de plàstic d'Ercros, ha estat l'encarregat de donar a conèixer als diputats de l'esmentada comissió els últims avenços d'Ercros en matèria de plàstics sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Ercros Comision Congreso Diputados 14-02-2018

Llegeix més...

Ercros informa sobre l’anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona 14 de març de 2018. - La Societat informa que, a l'empara del segon programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 6 de març de 2018 i el 9 de març de 2018, ha dut a terme la compra de 108.110 accions pròpies.

El 9 de març de 2018, la Societat ha finalitzat el segon programa de recompra d'accions pròpies. En el marc d'aquest segon programa, la Societat ha adquirit un total de 2.116.488 accions pròpies, que suposen el 1,907% del capital social.

El 12 de març de 2018, ha començat el tercer programa de recompra d'accions pròpies. En el marc d'aquest tercer programa, la Societat ha adquirit 29.000 accions pròpies.

Llegeix més...

Ercros participa en un seminari de l'ONU sobre descontaminació i gestió de residus

Barcelona 12 de març de 2018. - Jorge Barceló, cap de la planta de clor-àlcali de la fàbrica d’Ercros a Flix, ha participat en un seminari organitzat pel programa de l'ONU per al medi ambient, PNUMA, sobre el desmantellament, gestió de residus i llocs contaminats associats a la indústria del clor-sosa, celebrat a Montevideo (Uruguai).

Jorge Barcelo PNUMA

Llegeix més...

Ercros informa sobre l’anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 7 de març de 2018. - La Societat informa que, a l'empara del segon programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 26 de febrer de 2018 i el 5 de març, ha dut a terme la compra de 168.000 accions pròpies.

Des del 4 d'octubre de 2017, data en què es va iniciar la recompra d'accions pròpies corresponent a aquest segon programa, la Societat ha acumulat una compra de 2.008.378 accions pròpies, que representen el 1,81% del capital social.

Llegeix més...

Pàgina 1 de 32

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio