icono-email icono-sitemap

Estudiants de Ciències Ambientals de l’Escola Politècnica de Huesca visiten la fàbrica d’Ercros a Monzón

Monzón, 17 de novembre de 2016. - Les instal·lacions d'Ercros a Monzón van obrir les portes el passat divendres per rebre la visita d'un grup d'estudiants del Grau Superior en Ciències Ambientals de la Universitat de Saragossa que s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior de Huesca.

20161111 monzon web

Llegeix més...

La Junta Extraordinària d'Ercros rebutja les propostes presentades per la minoria

Barcelona, 15 de novembre de 2016. - La Junta General Extraordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ​​ha rebutjat els tres punts de l'ordre del dia que porten causa dels presentats per accionistes titulars del 3,28%, que, per considerar que es tractava de matèries que eren competència del Consell d'Administració, van quedar fora de l'ordre del dia de la Junta Extraordinària que es va celebrar el passat 29 de setembre.

FotoMuestra articulos

Llegeix més...

Programa de recompra de acciones propias y propuesta de reparto de un dividendo

Barcelona, 11 de noviembre de 2016. - A los efectos previstos en el artículo 228 del texto refundido de la ley del mercado de valores, aprobado por real decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Ercros, S.A. (en adelante, «la Sociedad»), mediante este escrito comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada en el 10 de noviembre de 2016, ha acordado:

Proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto a los accionistas de un dividendo ordinario con cargo a los resultados del ejercicio corriente 2016, y en cumplimiento en todo caso de (i) los requisitos legalmente establecidos para el reparto de dividendos, así como los previstos en la normativa interna de la Sociedad; y (ii) las restantes obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad que se encuentren en vigor.

Llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”) al amparo de la autorización que fue conferida al Consejo de Administración en virtud de la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 10 de junio de 2016 y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el mercado de valores de la Sociedad, así como en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016 (de forma conjunta, los dos últimos, el “Reglamento”), en los siguientes términos:

FotoMuestra articulos2
 

Llegeix més...

El benefici d’Ercros s’eleva a 27,3 milions d’euros

Barcelona, 7 de novembre de 2016. - En els nou primers mesos de l'any, Ercros ha obtingut un benefici de 27,28 milions d'euros, una xifra que supera en 21,40 milions d'euros el resultat obtingut en el mateix període de 2015 i multiplica per 3,8 vegades el benefici de tot l'exercici 2015.

FotoMuestra articulos2

Llegeix més...

Ercros s'integra en el conveni Premium de la Cambra de Tarragona

Tarragona, 27 d’octubre de 2016. - Andreu Suriol, president de la Cambra de Tarragona, i Marc Fargas, director del Complex Industrial de Tarragona d’Ercros, han presentat el conveni Premium de la Cambra de Tarragona pel qual Ercros farà costat a aquelles iniciatives que en matèria de dinamització econòmica, vertebració del territori i foment de la internacionalització de les empreses s'impulsen des de la corporació tarragonina.

Cambra premium Ercros web

Llegeix més...

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal