La Societat informa del nomenament de la nova consellera Carme Moragues Josa

  • Imprimeix

Barcelona, 21 de març de 2017. - Als efectes que preveu l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, Ercros, SA (d’ara endavant, la "Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

El consell d'administració d'Ercros informa del nomenament per cooptació de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent, per cobrir la vacant anticipada a conseqüència de la defunció del conseller Sr. Jordi Dagà Sancho, a proposta de la comissió de nomenaments i remuneració, d'acord amb el que preveuen els articles 244 i 529 decies de la Llei de Societats de Capital.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal