icono-email icono-sitemap

Política de retribució a l’accionista

Barcelona, 19 de maig de 2017. - El consell d'administració d'Ercros presentarà per a la ratificació de la junta general ordinària d'accionistes, que està previst celebrar el 22 de juny en primera convocatòria i, de no concórrer el quòrum necessari, el 23 de juny, en segona convocatòria, la present Política de retribució a l'accionista d'Ercros, S.A. amb càrrec als beneficis dels propers quatre exercicis.

La Política de retribució a l'accionista està d'acord amb els articles 273 i següents de la Llei de Societats de Capital, l'article 38 dels estatuts socials d'Ercros i amb les recomanacions que guien el bon govern corporatiu.

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal