icono-email icono-sitemap

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 21 de febrer de 2020. -  De conformitat amb el que estableix l'article 227 de Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 12 i el 20 de febrer de 2020, ha portat a terme la compra de 548.390 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 548.390 accions en autocartera (0,52%).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 12 i el 20 de febrer de 2020:

RESUM D’OPERACIONS DE COMPRA D’ACCIONS PRÒPIES

Societat: ERCROS, S.A.

Valor: ECR.MC

Codi ISIN: ES0125140A14

Data

N. d’accions

Preu mitjà ponderat

(€/acció)

12/02/2020

70.691

2,819 €

13/02/2020

77.807

2,749 €

14/02/2020

83.193

2,827 €

17/02/2020

82.347

2,766 €

18/02/2020

85.559

2,718 €

19/02/2020

88.793

2,669 €

20/02/2020

60.000

2,570 €

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.


icon Descarregar document

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal