icono-email icono-sitemap

Junta d'accionistes

La junta general d'accionistes és el màxim òrgan de decisió de la societat en les matèries pròpies de la seva competència, i representa tots els seus socis. Els seus acords són de compliment obligatori per a tots els accionistes. Tenen dret a assistir a la junta general tots els accionistes que siguin propietaris de, almenys, 10 accions.

D'acord amb els preceptes de la Llei de Societats de Capital, Ercros té un reglament de la junta general d'accionistes. Aquest reglament reforça l'exercici del dret a la informació dels accionistes i facilita la delegació del vot i el vot a distància, així com la comunicació amb i entre els accionistes de la companyia. Política de prima d’assistència a les Juntes Generals

Documentació per a l'accionista

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
icon Convocatòria i ordre del dia («OD»)
icon Complement de convocatòria
icon Acords proposats*
icon Informe anual (pt. 1r OD*
icon Informe anual de govern corporatiu (pt. 1r OD)*
icon Informe anual de responsabilitat social empresarial (pt. 2n OD)*
icon Informe dels administradors (pt. 3r OD*
icon Estatuts socials amb les modificacions proposades (pt. 3r OD)*
icon Estatuts socials, versió original*
icon Informe dels administradors (pt. 4t OD)*
icon Reglament de la junta d'accionistes amb les modificacions proposades (pt. 4t OD)*
icon Reglament de la junta d'accionistes, versió original*
icon Política de retribució a l'accionista (pt. 5è OD)*
icon Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern (pt. 6è OD)*
icon Informe dels administradors (pt. 7è OD)*
icon Proposta de la CNRSiRSC (pt. 7è OD)*
icon Informe sobre remuneracions dels consellers (pt.8è OD)*
icon Informe dels administradors (pt. 10è OD)*
icon Reglament del consell d'administració (pt. 10è OD)*
icon Informes sobre els punts 1, 2 i 3 del complement de convocatòria (punts. 11è, 12è i 13è OD)*
icon Informe dels administradors sobre la recomanació de vot dels punts 1, 2 i 3 del complement de convocatòria (pts. 11è, 12è, i 13è OD)*
icon Informes sobre els punts 4 i 5 del complement de convocatòria (ptos.14º i 15º OD)*
icon Informe de la CNRSiRSC sobre els punts 4 i 5 del complement de convocatòria (pts. 14è i 15è OD)*
icon Informe dels administradors sobre la recomanació de vot dels punts 4 i 5 del complement de convocatòria (pts. 14è i 15è OD)
icon Nombre total d'accions i drets de vot*
icon Dret d'informació dels accionistes*
icon Sol·licitud pública de representació del consell d'administració*
icon Regles d'assistència telemàtica i de vot i delegació a distància*
icon Reglament del fòrum electrònic d'accionistes*
icon Targeta de delegació i votació a distància*
icon Informe d'activitats de la comissió d'auditoria*
icon Informe d'activitats de la comissió de nomenaments i remuneració*
icon Informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades*

*1419242601 Flag of Spain

Documentació per a l'accionista - Anys anteriors

 • 2017
 • 2016 EXT NOV
 • 2016 EXT SEP
 • 2016 ORD
 • 2015 ORD
 • 2015 EXT
icon Convocatòria i ordre del dia ("OD")
icon Acords proposats*
icon Intervenció del president*
icon Assistència i acords aprovats*
icon Informe anual (punt 1r de l’OD)*
icon Informe de govern corporatiu (punt 1r de l’OD)*
icon Informe de la comissió d’auditoria sobre la independència de l’auditor extern (punt 2n de l’OD)*
icon Informe del consell (punt 3r de l’OD)*
icon Informe del consell (punt 4t de l’OD)*
icon Estatuts socials amb les modificacions aprovades (punts 3r i 4t de l’OD)*
icon Estatuts socials, versió original (punts 3r i 4t de l’OD)*
icon Reglament de la junta d'accionistes amb les modificacions aprovades (punt 5è de l’OD)*
icon Reglament de la junta d’accionistes, versió original (punt 5è de l’OD)*
icon Informe del consell (punts 7è, 8è, 9è, 10è i 11è de l’OD)*
icon Informe de la comissió de nomenaments i remuneració (punts 7è, 8è i 9è de l’OD)*
icon Proposta de la comissió de nomenaments i remuneració (punts 10è i 11è de l’OD)*
icon Informe anual sobre remuneracions dels consellers (punt 12è de l’OD)*
icon Política de remuneracions dels consellers (punt 13è de l’OD)*
icon Informe de la comissió de nomenaments i remuneració (punt 13è de l’OD)*
icon Informe de responsabilitat social empresarial (punt 16è de l’OD)*
icon Dret d’informació dels accionistes*
icon Número total d’accions i drets de vot*
icon Sol·licitud pública de representació del consell*
icon Regles de vot i delegació a distància*
icon Reglament del fòrum electrònic d’accionistes*
icon Targeta d’assistència i de delegació i votació a distància*
icon Informe d’activitats de la comissió d’auditoria*
icon Informe d’activitats de la comissió de nomenaments i remuneracions*

1419242601 Flag of Spain

Els proxy advisors ISS i Glass Lewis recomanen el vot favorable en tots els punts de l'ordre del dia.

icon Preguntes freqüents junta d'accionistes
icon Convocatòria i ordre del dia
icon Complement de convocatòria
icon Acords proposats*
icon Intervenció del president*
icon Assistència i acords aprovats*
icon Informe anual de la Societat i del Grup consolidat
icon Informe sobre el punt 3r de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 4t de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 5è de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 6è de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 7è de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 8è de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 13è de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 14è de l'ordre del dia*
icon Informe sobre el punt 15è de l'ordre del dia*
icon Recomanació del consell d'administració de vot contrari dels punts 13è, 14è i 15è*
icon Estatuts socials (versió original)*
icon Estatuts socials (amb les modificacions aprovades)*
icon Reglament de la junta d'accionistes (versió original)*
icon Reglament de la junta d'accionistes (amb les modificacions aprovades)*
icon Informe anual sobre remuneració dels consellers (punt 9è de l'ordre del dia)*
icon Informe de govern corporatiu*
icon Informe d'activitats de la comissió d'auditoria*
icon Informe d'activitats de la comissió de nomenaments i remuneracions*
icon Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern*
icon Dret d'informació dels accionistes*
icon Regles de vot i delegació a distància*
icon Reglament del fòrum electrònic d'accionistes*
icon Nombre total d'accions i drets de vot*
icon Targeta d'assistència i de delegació i votació a distància*

Informació sobre el punt de l'ordre del dia no subjecte a votació

icon Informe sobre el punt 12è de l'ordre del dia*
icon Reglament del consell d'administració (amb les modificacions aprovades)*

Informació adicional

icon Resolució de preguntes formulades pels accionistes*

1419242601 Flag of Spain

Btn govcorp

Btn preguntes-freq

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal