icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Informes del consell d'administració sobre la justificació de la proposta de vot en contra dels punts 1, 2, 3, 4 i 5 del complement de convocatòria


icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Complement de la convocatòria de la junta ordinària d’accionistes


icon Descarregar document

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 14 de maig de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 i el 13 de maig de 2021, ha dut a terme la compra de 78.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.090.500 accions en autocartera (1,08%).

Llegeix més...

Nota dels resultats de Ercros. Primer trimestre de 2021

Barcelona, 11 de maig de 2021. - Ercros multiplica per 10 el seu benefici en el primer trimestre de 2021

El benefici d'Ercros del primer trimestre del 2021 (1T21) va ascendir a 8,72 milions d'euros, 10,6 vegades més gran que els 0,82 milions assolits en el mateix període de l'any anterior (1T20).

Llegeix més...

Convocatòria i ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes 2021

Barcelona, 5 de maig de 2021. - El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), a la reunió del 30 d'abril de 2021, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica al domicili social (situat a l’Avinguda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 10 de juny de 2021 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, l'11 de juny de 2021, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria. Es comunica als accionistes que, segons l'experiència d'anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, el divendres 11 de juny a les 12:00 hores.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal