icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Ercros obté el primer trimestre del 2022 un benefici de 17 milions d'euros i un ebitda ajustat de gairebé 32 milions d'euros

Barcelona, 4 de maig de 2022. - El benefici del primer trimestre del 2022 ha estat de 17,2 milions d'euros, gairebé el doble que els 8,7 milions assolits durant el mateix període del 2021.

L'ebitda ajustat del primer trimestre del 2022 ha estat de 31,8 milions d'euros, un 49% superior als 21,3 milions assolits durant el mateix període del 2021.

Llegeix més...

Ercros sotmet a la junta una nova política de remuneració dels consellers

Barcelona, 3 de maig de 2022. - El consell d'administració d'Ercros ha convocat la junta general d'accionistes per celebrar-se, novament de forma presencial, a la Mútua General d'Assegurances (carrer Entença, 325-335 de Barcelona), el 9 de juny en primera convocatòria i, de no concorre el quòrum necessari, el 10 de juny, en segona convocatòria. La convocatòria també contempla la possiblitat de que aquells accionistes que ho desitgin puguin participar de forma telemàtica, mitjançant connexió remota i en temps real.

Llegeix més...

Acords proposats i informes sobre els punts 3r i 6è de l’ordre del dia de la junta general ordinària d’accionistes 2022


icon Descarregar document

Convocatòria i ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes 2022

Barcelona, 3 de maig de 2022. - El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 29 d'abril de 2022, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a la Mútua General d'Assegurances, carrer Entença, 325-335 de Barcelona, el 9 de juny de 2022 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 10 de juny de 2022, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 2 de maig de 2022. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 9962 publicada l'11 de juny de 2021, la Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el 26 d'abril de 2022, ha dut a terme la compra de 44.193 accions pròpies.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal