icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Ercros augmenta un 76,5% el dividend


Barcelona, 3 de maig de 2023 . - icon Descarregar document1419242601 Flag of Spain

Acords proposats i informe sobre el punt 3r de l'ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes 2023


icon Descarregar document 

Convocatòria de Junta general ordinària d'accionistes

Barcelona, 28 de abril de 2023. - El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 28 d'abril de 2023, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a l’Auditori de Uría Menéndez, avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, el 15 de juny de 2023 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 16 de juny de 2023, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Llegeix més...

Ercros comença 2023 amb bons resultats

Barcelona, 3 de maig del 2023. - El primer trimestre del 2023, Ercros ha mantingut la contribució en prop de 80 milions, ha obtingut un ebitda ajustat de 30 milions i ha aconseguit un benefici de 13 milions.

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 20 de abril de 2023. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 11 i el 13 de abril de 2023, ha dut a terme la compra de 110.709 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent:

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal