icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 23 de juny de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020,
la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 14 i el 22 de juny de 2021, ha dut a terme la compra de 39.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.252.000 accions en autocartera (1,24%).

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 14 de juny de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 3 i el 11 de juny de 2021, ha dut a terme la compra de 35.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.213.000 accions en autocartera (1,20%).

Llegeix més...

Acords aprovats per la Junta d'Accionistes


Barcelona, 11 de juny de 2021. - icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Intervenció del president a la junta ordinària d’accionistes 2021


Barcelona, 11 de juny de 2021.icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

La junta general d'accionistes d’Ercros aprova la nova política de retribució a l'accionista

Barcelona, 11 de juny de 2021. - Antoni Zabalza, president d’Ercros, ha destacat avui, durant la junta general d'accionistes celebrada de manera telemàtica com a conseqüència de l'actual crisi sanitària, la sòlida posició industrial i financera en la qual es troba la companyia.

En el marc de la trobada anual amb els accionistes, s'han aprovat tots els punts de l'ordre del dia proposats pel consell d'administració, entre els quals es troben: l'aprovació dels comptes anuals; l'estat d'informació no financera; la modificació dels estatuts socials; la modificació del reglament de la junta general d'accionistes; la ratificació de la política de retribució a l'accionista; la reelecció de l'auditor extern; i la reelecció de Carme Moragues Josa com a consellera independent.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal