icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 14 de maig de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 i el 13 de maig de 2021, ha dut a terme la compra de 78.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.090.500 accions en autocartera (1,08%).

Llegeix més...

Nota dels resultats de Ercros. Primer trimestre de 2021

Barcelona, 11 de maig de 2021. - Ercros multiplica per 10 el seu benefici en el primer trimestre de 2021

El benefici d'Ercros del primer trimestre del 2021 (1T21) va ascendir a 8,72 milions d'euros, 10,6 vegades més gran que els 0,82 milions assolits en el mateix període de l'any anterior (1T20).

Llegeix més...

Convocatòria i ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes 2021

Barcelona, 5 de maig de 2021. - El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), a la reunió del 30 d'abril de 2021, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica al domicili social (situat a l’Avinguda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 10 de juny de 2021 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, l'11 de juny de 2021, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria. Es comunica als accionistes que, segons l'experiència d'anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, el divendres 11 de juny a les 12:00 hores.

Llegeix més...

Acords que es sotmeten a l’aprovació de la junta d’accionistes.


icon Descarregar document*1419242601 Flag of Spain

Informes preceptius de l'consell d'administració en relació amb les propostes d'acord que es proposen a la junta


icon Descarregar document * 

 

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal