icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Informes preceptius de l'consell d'administració en relació amb les propostes d'acord que es proposen a la junta


icon Descarregar document * 

 

Ercros presentarà a la junta la ratificació d'una nova política de retribució a l'accionista

Barcelona, 5 de maig de 2021. - El consell d'administració d'Ercros presentarà a la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica el 10 de juny en primera convocatòria i, de no concórrer el quòrum necessari, l’11 de juny, en segona convocatòria, la ratificació d’una nova política de retribució a l'accionista d'Ercros, S.A. amb càrrec als beneficis dels propers quatre exercicis (2021 a 2024), aprovada pel consell el 30 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 5 de maig de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 de abril i el 4 de maig de 2021, ha dut a terme la compra de 37.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.012.500 accions en autocartera (1,00%).

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 30 d’abril de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 i el 29 de abril de 2021, ha dut a terme la compra de 207.500 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 975.500 accions en autocartera (0,97%).

Llegeix més...

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 21 d’abril de 2021. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent


INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 12 i el 20 d’abril de 2021, ha dut a terme la compra de 183.477 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 768.000 accions en autocartera (0,76%).

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal