icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Ercros anuncia la inscripció de la reducció de capital

Barcelona, 28 de juliol de 2020. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació de la comunicació de la informació rellevant publicada el 24 de juny de 2020 (número 2.968), mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

Ercros informa que, el 20 de juliol de 2020, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 1.183.375,20 euros, corresponent a l'amortització de 3.944.584 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

Llegeix més...

Ercros informa de l’inici de la reducció del capital social mitjançant l’amortització d’accions pròpies

Barcelona, 24 de juny de 2020. - De conformitat amb allò que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació a les comunicacions d‘altre informació rellevant núm. 14, d'11 de febrer de 2020 i núm. 2.578, de 5 de juny de 2020, mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

El 5 de juny de 2020 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social en la quantia de 1.183.375,20 euros, mitjançant l'amortització de les 3.944.584 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

Llegeix més...

El consell d'administració d'Ercros aprova la reelecció d'Antonio Zabalza com a president d'Ercros

Barcelona, 5 de juny de 2020. - De conformitat amb el que s'estableix en la normativa d'aplicació, Ercros, S.A. (d'ara endavant, «Ercros» o «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

El consell d'administració de la Societat ha aprovat, avui 5 de juny de 2020, per unanimitat la reelecció d'Antoni Zabalza Martí, com a president i conseller delegat de Ercros, després de la seva reelecció com a conseller executiu per part de la junta general ordinària d'accionistes, que ha tingut lloc avui.

Llegeix més...

Acords aprovats per la Junta d'Accionistes


Barcelona, 5 de juny de 2020. - icon Descarregar document

Ercros efectuarà el repartiment de dividend per un import de 0,05 euros bruts per acció el proper 17 de juny

Barcelona 5 de juny de 2020. - De conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació, Ercros, S.A. (en endavant, «Ercros» o «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

Com a continuació a les comunicacions d'altra informació rellevant número 594 i 2.578, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2019 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2019, per un import de 0,05 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 17 de juny.

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal