Acords aprovats per la junta d'accionistes del 2021

Junta d'accionistes
Barcelona

La junta ordinària d'accionistes ha aprovat totes les propostes d'acord formulades pel consell d'administració i ha rebutjat les formulades per accionistes que representen el 3,25% del capital social en el complement de convocatòria. Han concorregut a la junta 6.298 accionistes titulars de 68.802.140 accions, que representen el 68,14% del capital subscrit.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,