Informació financera

Tota la informació financera pública difosa per Ercros al mercat de valors

Rigor, claredat i transparència

Ercros, com a empresa cotitzada, remet trimestralment a la CNMV informació amb els resultats del període.

Així mateix, anualment, publica els informes preceptius: comptes anuals i informe de gestió, estat d'informació no financera, informe de govern corporatiu i informe sobre remuneracions dels consellers.

També dona a conèixer el període mitjà de pagament a proveïdors i altra informació exigida a les empreses cotitzades.

Ercros garanteix que la informació regulada que figura en aquesta web es correspon exactament amb la que remet a la CNMV.

El rigor y calidad de Ercros han sido reconocidos por la Asociación Española de Directivos Financieros

El rigor i qualitat d'Ercros han estat reconeguts per l'Associació Espanyola de Directius Financers.

Ercros, premiada per AECA a la Transparència empresarial entre les empreses de l'IBEX Medium i Small Cap

La transparència empresarial d'Ercros ha rebut el reconeixement de l'Associació espanyola de comptabilitat i administració d'empreses (AECA),