Divisió de química intermèdia

Un negoci centrat en l'activitat del formaldehid i els seus derivats

Qualitat, 'know-how' i tecnologia pròpia reconeguts mundialment

L'activitat de la divisió de química intermèdia es desenvolupa entorn del formaldehid, que és la base a partir de la qual –en combinació amb urea, acetaldehid, melamina i fenol– es fabriquen els derivats sòlids (paraformaldehid, poliols i pols d'emmotllament) i líquids (resines).

La diferenciació d'aquest negoci radica en el reconeixement de la qualitat dels seus productes, la capacitat d'innovació, el coneixement del mercat i el know-how propi aplicat a la producció.

Torxes de la fàbrica d'Almussafes
Torres de les plantes de formaldehid d'Almussafes
Planta de poliols a Tortosa
Planta de poliols de Tortosa
Control de qualitat de la planta de compostos per emmotllar
Control de qualitat de la planta de pólvores d'emmotllament
Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Presentació del Pla 3D (en castellà)

Innovació en productes i processos

El centre de R+D de la divisió de química intermèdia es troba a Tortosa i està orientat a millorar les prestacions ambientals i tecnològiques dels productes de la seva cartera, i a fer més eficients els processos productius i a desenvolupar nous productes.

Del seu laboratori han sortit les resines i el pentaeritritol “verds” ErcrosGreen+, el nivell d'emissions dels quals és similar al de la fusta natural; els polímers ErcrosTech, especialment dissenyats per a aplicacions amb alts requeriments tècnics; i Carbaicar HD, una nova qualitat de compostos per emmotllar que proporciona millores sensibles en la fabricació de peces complexes.

Tots els processos productius d'aquesta divisió funcionen amb tecnologia pròpia, desenvolupada pel departament de R+D de la divisió.

En el marc del Pla 3D s'està escometent una adaptació dels processos productius d'aquest negoci als objectius de diversificació, descarbonització i digitalització.

 

Actuacions escomeses i en marxa

Vista aèria de la fàbrica d'Almussafes

La fàbrica d'Almussafes implementa una nova tecnologia en la planta de formaldehid que permet reduir significativament el consum elèctric

Saco de dipentaeritritol de Ercros

Ampliació de la capacitat de producció de dipentaeritritol a Tortosa.

Vista aèria de la fàbrica de Cerdanyola

La fàbrica de Cerdanyola disposa de compostos per emmotllar d'alta qualitat

Bioscrubber de la fábrica de Cerdanyola

Nova planta per al control de les emissions en Cerdanyola

Exercici 2023

La divisió de química intermèdia en xifres

28%

Participació en les vendes d'Ercros

298.838 t

Producció anual

65%

Exportació

24%

Vendes al sector químic

On i a qui venem els nostres productes?

<iframe title="Mercats" aria-label="Donut Chart" id="datawrapper-chart-1cO4x" src="https://datawrapper.dwcdn.net/1cO4x/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="652" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>
Proporció de vendes en 2023.

<iframe title="Sectors" aria-label="Donut Chart" id="datawrapper-chart-BcuEh" src="https://datawrapper.dwcdn.net/BcuEh/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="670" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script></script>
Proporció de vendes en 2023.

Acords voluntaris

Ercros subscriu acords i programes que impliquen l'aplicació de bones pràctiques i compromisos que superen els límits legals, que concerneixen de manera específica a aquesta divisió.

Associacions vinculades

La divisió de química intermèdia teixeix aliances amb organitzacions sectorials relacionades amb la seva activitat.

Formacare

Formacare

Fabricants europeus de formaldehid i derivats.
Asociación europea de resinas fenólicas

EPRA

Associació europea de resines fenòliques.
IMPCA

Impca

Associació internacional de productors i consumidors de metanol.