Els nostres compromisos

El compromís d'Ercros amb la prosperitat i la sostenibilitat del planeta està alineat amb els ODS inclosos en l'Agenda 2030 de l'ONU

logo ODS

Contribuïm a aconseguir els 17 ODS de l'ONU

Hem alineat l'estratègia empresarial d'Ercros a iniciatives globals a llarg termini en favor de la sostenibilitat. 

Per la nostra activitat i la forma en com l'exercim, i pels productes que fabriquem, contribuïm a aconseguir els 17 ODS inclosos en l'Agenda 2030 de l'ONU. També contribuïm a aconseguir els ODS mitjançant les relacions que establim amb el personal de la nostra plantilla i amb les altres parts interessades.

L'aportació dels nostres productes és estratègica per a aconseguir els ODS 3 i 6; en tant que la nostra activitat està estretament lligada al compliment dels ODS 8, 9 i 12; finalment, la integració de criteris ASG (ambientals, socials i de governança) en la nostra gestió empresarial ens porten a complir amb els ODS restants.

ODS en els quals tenim una aportació estratègica

Logo ODS 3. Salut i benestar
ODS 3 - Salut i benestar

Som fabricants de principis actius farmacèutics i productes desinfectants, biocides i viricides, que combaten malalties i prevenen infeccions.

A més, els nostres centres disposen d'un sistema de vigilància i prevenció de la salut i la seguretat, i realitzem campanyes per a promoure estils de vida saludables.

Logo ODS 6. Aigua neta i sanajament
ODS 6 - Aigua neta i sanejament

Fabriquem productes imprescindibles per a la desinfecció i potabilització de l'aigua.

A més, fem una gestió sostenible de l'aigua en totes les nostres fàbriques i vetllem perquè l'aigua residual de les nostres instal·lacions estigui lliure de contaminants.

ODS, indissociables de la nostra activitat

Logo ODS 7. Energia assequible i no contaminant
ODS 7 - Energia neta assequible

Apliquem i certifiquem el sistema de gestió de l'energia, tenim objectius quantificats de reducció del consum energètic i de l'augment de procedència renovable, i invertim en la tecnologia més eficient per a aconseguir aquests objectius.

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic
ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic

Garantim condicions laborals dignes; donem suport a la llibertat sindical; fomentem el respecte pels drets humans; i complim les lleis i regulacions, i els compromisos voluntaris adquirits.

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures

Disposem d'instal·lacions industrials on desenvolupem la nostra activitat i innovem i invertim per a disposar de processos i productes més eficients i sostenibles.

Logo ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Amb els impostos que satisfem a les administracions públiques contribuïm a la implantació i manteniment dels serveis públics que beneficien el conjunt de ciutadans.

Amb la gestió i les normes sostenibles que apliquem a la nostra activitat millorem l'entorn.

Logo ODS 12. Protecció i consum responsables
ODS 12 -Consum i producció responsables

Oferim béns i serveis que satisfan les necessitats del mercat i així contribuïm al benestar social. Apliquem criteris de tutela de producte per a assegurar un ús responsable dels nostres productes al llarg de tota la seva vida.

Logo ODS 13. Acció climàtica
ODS 13 - Acció climàtica

Disposem de plans amb objectius quantificats per a avançar en la descarbonització de la nostra activitat; el sistema de gestió ambiental que tenim implantat fomenta la reducció de les emissions de CO₂ i informem amb transparència de l'evolució dels indicadors ambientals.

ODS que estan en el nostre ADN empresarial

ODS 1. Lluita contra la pobresa
ODS 1 - Fi de la pobresa

Contribuïm a la prosperitat econòmica de la societat retribuint de manera adequada a les persones de la plantilla, pagant preus justos als nostres proveïdors, cobrant preus proporcionats als nostres clients i participant de manera honesta i transparent en el mercat.

Logo ODS 2. Lluita contra la fam
ODS 2 - Fam zero

Produïm matèries primeres bàsiques per a la indústria alimentària i l'agricultura.

A més, oferim productes que minimitzen el desaprofitament alimentari i organitzem campanyes de donacions entre el personal a bancs d'aliments.

Logo ODS 4. Educació de qualitat
ODS 4 - Educació de qualitat

Implantem plans de formació contínua per als nostres empleats; col·laborem amb centres educatius; participem en programes de formació dual; i contractem estudiants perquè facin les seves pràctiques formatives a les nostres instal·lacions. També patrocinem activitats escolars.

Logo ODS 5. Igualtat de gènere
ODS 5 - Igualtat de gènere

Disposem d'un pla d'igualtat i de normes internes per a fomentar la igualtat de gènere; prohibim qualsevol tipus de discriminació, especialment en la contractació, promoció i formació; i promovem la conciliació familiar i un entorn de treball sense coaccions.

logo ODS 10. Reducció de les desigualtats
ODS 10 - Reducció de les desigualtats

Proporcionem condicions laborals dignes i prohibim qualsevol tipus de discriminació en els nostres centres de treball.

Oferim al mercat productes assequibles que contribueixen al benestar de la societat.

Logo ODS 14, vida submarina
ODS 14 - Vida submarina

Tenim subscrit un acord voluntari per a evitar que les pèrdues fortuïtes de microplàstics de les nostres plantes acabin en el mitjà aquàtic i marí; controlem i minimitzem les emissions de residus en els efluents, i innovem en materials biodegradables en l'aigua.

Col·laborem amb una entitat sense ànim de lucre que te com a objetiu la protecció dels animals marins.

ODS 15. Vida terrestre
ODS 15 - Vida terrestre

Duem a terme programes de protecció i restauració de la biodiversitat de l'entorn dels nostres centres de producció; gestionem de manera responsable els residus que generem i col·laborem amb organitzacions i institucions per a evitar que el mal ús dels nostres productes per part de tercers danyi l'ecosistema.

Logotip ODS 16, pau i justícia
ODS 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

A Ercros tenim implantat un codi de conducta ètica d'obligat compliment que, entre altres, inclou bones pràctiques per a lluitar contra la corrupció, el frau i el suborn, fomentar el respecte pels drets humans i col·laborar amb les institucions.

 Logo ODS 17, aliances per assolir els objectius
ODS 17 - Aliança pels objectius

Tenim integrats els ODS en la nostra cultura empresarial i hem subscrits acords voluntaris pels quals ens comprometem a adoptar bones pràctiques en la nostra activitat.

L'ONU ha inclòs diverses actuacions d'Ercros en el seu dossier de bones pràctiques en ODS

Rueda de los ODS
Exercici 2023

Les xifres que demostren la nostra contribució amb els ODS

1r

Fabricant d'Europa de fosfomicina (antibiòtic d'ampli espectre)

1r

Fabricant d'Espanya d'hipoclorit sòdic (desinfectant i potabilitzador de l'aigua)

4.000 t

De productes que surten cada dia de les nostres fàbriques

6

Patents registrades

100%

D'activitat amb certificació ambiental i de seguretat

19 M€

D'inversions i despeses en protecció ambiental

3%

Reducció del consum d'energia (vs 2022)

8%

Reducció dels gasos d'efecte d'hivernacle (vs 2022)

95%

Plantilla amb contracte indefinit

18%

Dones en plantilla

27 hores

Mitjana de formació anual per persona

28 M€

Satisfets en impostos, taxes, cànons i quotes

Compromisos i reconeixements

Responsible Care Company Excellence
Acords voluntaris externs

Ercros subscriu de manera voluntària acords i programes de bones pràctiques.

Sello de IQNet
Certificacions i acreditacions

Ercros certifica, a través d'empreses de verificació externes, el compliment dels compromisos voluntaris que adquireix.

Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV
Els nostres compromisos interns

En la seva condició d'empresa cotitzada i responsable, Ercros disposa d'un ampli cos normatiu intern on plasma i desenvolupa els seus principis d'actuació.

EuroChlor
Aliances amb altres organitzacions

Ercros subscriu aliances amb altres organitzacions per a aplicar bones pràctiques de gestió i defensar els interessos sectorials.

Comunidad Por el Clima del Pacto Mundial de la ONU
Premis i reconeixements

Estem orgullosos del reconeixement públic a la nostra gestió.