Ètica

Disposem de normes de conducta i adquirim acords voluntaris que reforcen el nostre compromís amb l'ètica i la responsabilitat social

Exercici 2023

L'ètica en xifres

100%

Nous empleats que han signat el codi ètic

9

Auditories internes

96%

Grau de compliment del codi de bon govern

99%

Pagaments suportats amb contracte

Codi de conducta ètica

El codi ètic defineix les bones pràctiques que hem de complir a Ercros

Ercros aspira a que la seva conducta i la de les persones que treballen en l'empresa respongui i s'acomodi, a més de la normativa, a principis ASG. El codi de conducta ètica conté les normes a les quals estan subjectes els consellers, la direcció, la plantilla i el personal extern que treballa a les nostres instal·lacions. També exigim als nostres proveïdors el compliment de principis i normes de conducta ètica.

Lligat al codi ètic, disposem d'un procediment, el canal ètic, que estableix el mecanisme pel qual es poden presentar denúncies sobre presumptes incompliments de la normativa. El comitè de compliment, que depèn de la comissió d'auditoria, és el responsable de gestionar les denúncies presentades i vetllar pel compliment de les normes de conducta.

Tot el personal d'Ercros ha rebut formació específica sobre el codi ètic
Tot el personal d'Ercros ha rebut formació específica sobre el codi ètic
Bolsas con el logo de Ercros en la junta de accionistas 2022 (1)

El canal per a presentar denúncies

El canal ètic és l'eina de què disposa Ercros per a la presentació de denúncies sobre presumptes incompliments, fundats i significatius, de les normes incloses en el codi ètic que qualsevol persona adverteixi en el si de l'empresa, tant si són exercits per altres persones per a si o per a l'empresa.

La comissió d'auditoria, i per delegació el comitè de compliment, és la responsable de gestionar les denúncies que es presentin sobre possibles vulneracions del codi ètic a través del canal ètic. També és responsable d'assegurar que les persones que accedeixin de bona fe al canal ètic no siguin objecte de represàlia ni amenaça, i de salvaguardar la confidencialitat dels casos que tramita.