UNE 19601

Ercros té certificada la gestió de prevenció de delictes segons la norma UNE 19601

Bones pràctiques per prevenir delictes i fomentar una cultura de compliment amb la Llei

Aenor certifica el compliment penal d'Ercros segons la norma UNE 19601, que acredita l'exercici de la companyia en la reducció dels riscos penals i en el foment de la prevenció de delictes.

La norma UNE 19601 estableix els requisits del sistema de compliment penal que han de garantir les empreses acreditades, entre d'altres: prevenir la comissió d'actes constitutius de delictes, fomentar la cultura de prevenció i compliment entre el personal de l'empresa, establir les mesures de vigilància necessàries per reduir el risc de comissió de delictes i oferir una garantia de seguretat més gran a accionistes, inversors i altres grups d'interès.

Tot el personal d'Ercros ha rebut formació específica sobre el codi ètic
Tot el personal d'Ercros ha rebut formació específica sobre el codi ètic

Certificat UNE 19601 d'Ercros

Logo UNE 19601

UNE 19601

GCP-2023/0034 (en castellà)