Ercros certifica el seu compliment penal segons la norma UNE 19601

Barcelona,
Ercros certifica el seu compliment penal segons la norma UNE 19601
Asunción Loste i Xavier Àlvarez, del comitè de compliment, juntament amb representants de l'empresa certificadora

Ercros ha certificat el seu compliment penal segons la norma UNE 19601, una acreditació que certifica l'exercici de la companyia en la reducció dels riscos penals i en el foment de la prevenció de delictes.

Els membres del comitè de compliment d´Ercros, Asunción Loste, directora del servei jurídic, i Xavier Alvarez, director del servei d´auditoria interna, han estat els encarregats de rebre l´acreditació de mans de Jordi Martín, director d´Aenor Catalunya, i Israel Carvajal, tècnic de desenvolupament de negoci d'Aenor, empresa que ha dut a terme l'auditoria per a la certificació d'aquesta acreditació.

La norma UNE 19601 estableix els requisits del sistema de compliment penal que han de garantir les empreses acreditades, entre d'altres: prevenir la comissió d'actes constitutius de delictes, fomentar la cultura de prevenció i compliment entre el personal de l'empresa, establir les mesures de vigilància necessàries per reduir el risc de comissió de delictes i oferir una garantia de seguretat més gran a accionistes, inversors i altres grups d'interès.