Accesibilitat

Aquesta pàgina web té un nivell d'accessibilitat AA per a facilitar la navegació al major nombre d'usuaris possibles.

Accesibilitat

El lloc web d'Ercros ha estat creat sobre la base de les pautes d'accessibilitat als continguts proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium), per a informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web, en el seu nivell AA.

Aquests requisits no són aplicables als documents en PDF i multimèdia.

A Ercros continuem treballant per a optimitzar l'accessibilitat en la totalitat de la web i incorporar criteris d'accessibilitat en els desenvolupaments i canvis de la pàgina.

Les funcionalitats que s'especifiquen a continuació han estat incorporades a aquesta web.

Colors

Hem contrastat les combinacions de lletres i fons d'aquesta web, assegurant-nos que la informació es presenta de manera clara amb independència d'aquestes condicions.

Tamanys de lletra

Aquesta pàgina li dona a l'usuari un control complet sobre les grandàries de lletra que s'apliquen als seus continguts. Per a modificar-los, hauràs d'usar el menú de visualització del teu navegador.

Fulles d'estil

Aquesta web fa ús de fulles d'estil (Cascading Style Sheets) per a la presentació visual dels seus continguts. No obstant això, l'ús de tags estructurals en el seu codi permet la visualització i fàcil comprensió d'aquests continguts en aquells casos en què el navegador de l'usuari no accepti aquestes fulles d'estil.

Formularis

Tots els camps de formulari segueixen un ordre lògic de tabulació. S'han associat etiquetes a tots els camps per a facilitar la comprensió de les dades que se sol·liciten en cada cas.

Javascript

Aquesta web pot visualitzar-se, navegar-se i usar-se perfectament sense necessitat de JavaScript.

Vincles

El text de tots els vincles denota el sentit d'aquests amb claredat.

Per a qualsevol consulta o suggeriment sobre temes d'accessibilitat, contacta amb nosaltres.