Canal ètic

La via d'Ercros per a presentar denúncies fundades sobre vulneracions del codi de conducta ètica

Sala de reunión de la fábrica de Tortosa

Vols presentar una denuncia?

El canal ètic és l'eina de què disposa Ercros per a la presentació de denúncies sobre presumptes incompliments, fundats i significatius, de les normes incloses al codi de conducta ètica que qualsevol persona adverteixi al si de l'empresa, tant si són exercits per altres persones per a si mateix o per a l'empresa.

Les denúncies presentades a través del canal ètic són gestionades pel comitè de compliment d'Ercros, que és l'òrgan delegat per la comissió d'auditoria per fer aquesta funció. La comissió d'auditoria és la responsable de salvaguardar la confidencialitat i l'anonimat dels casos tramitats.

Per garantir la confidencialitat i, si escau, l'anonimat de la persona denunciant, Ercros utilitza una plataforma externa (Whistleblower Software), la funció de la qual és rebre i tramitar les comunicacions entre la persona denunciant i el comitè de compliment d'Ercros. De manera que, si la persona denunciant ho desitja, en cap moment del procés hi hagi contacte directe entre les dues parts.

Al web d'Ercros no es registra cap tipus d'informació relacionada amb la denúncia atès que la plataforma està allotjada a servidors externs segurs i no forma part del web d'Ercros.