Canvi climàtic

Les nostres iniciatives per a lluitar contra el canvi climàtic, un exemple segons l'ONU

Objectiu 2025: reducció de les emissions un 39%

Ercros està alineada amb els objectius de descarbonització i lluita contra l'emergència climàtica adoptats per la UE i amb els compromisos d'acció climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Per a avançar en la lluita contra el canvi climàtic, hem posat en marxa el Pla 3D, Esperem que, una vegada finalitzada la primera fase d'aquest pla, el 2025, les emissions directes de CO2 generades per la nostra activitat industrial es redueixin un 39% respecte de les emissions de 2020; el 2050 preveiem aconseguir la neutralitat d'aquestes emissions.

Altres objectius són que el 2030:

  • Reduïm un 20% el consum energètic;
  • Aconseguim que un 1% del consum sigui produït a partir d'energies renovables generades en les pròpies instal·lacions d'Ercros;
  • Aconseguim que un 70% de l'energia elèctrica consumida procedeixi de fonts renovables, i
  • Reduïm un 30% el consum d'aigua.
Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Presentació del Pla 3D (en castellà)

El Pla 3D: enfocat a la descarbonització

La descarbonització de l'activitat és un dels tres pilars en què es fonamenta el vigent pla estratègic, Pla 3D, per al període 2021-2029.

El Pla 3D inclou diverses actuacions per a lluitar contra el canvi climàtic en les àrees d'eficiència energètica, maximització de l'aprofitament d'hidrogen, economia circular i mobilitat sostenible. El pressupost assignat per a realitzar aquestes actuacions és de 31,4 milions d'euros.

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia residual
Aprofitament d'energia residual en la planta de pentaeritritol
Com contribueix la indústria química al Pacte Verd? (video en castellà)

Evolució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

<iframe title="Evolució de les emissions CAT" aria-label="Interactive line chart" id="datawrapper-chart-RmB6s" src="https://datawrapper.dwcdn.net/RmB6s/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Emissions directes i indirectes de CO 2 equivalent (abast 1 i 2).

2023: pendent de verificació externa.

Contribuïm a aconseguir els ODS relacionats amb la lluita contra l'emergència climàtica

Logo ODS 7. Energia assequible i no contaminant

ODS 7 - Energia neta i assequible

Logo ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles

Logo ODS 13. Acció climàtica

ODS 13 - Acció climàtica

Logo ODS 14, vida submarina

ODS 14 - Vida submarina

ODS 15. Vida terrestre

ODS 15 - Vida terrestre

Acords voluntaris

Ercros ha subscrit compromisos externs per a aplicar bones pràctiques específiques per a pal·liar l'emergència climàtica.

Logo RE4 Industry

Projecte RE4Industry

Per una energia 100% renovable per a la indústria electro-intensiva.
Generalitat de Catalunya

Compromisos d'acció climàtica de la Generalitat de Catalunya

Per a aconseguir la neutralitat de les emissions de CO₂ el 2050.

Membre Gold de la Fundació Empresa i Clima

Ercros és membre en la categoria Gold de la Fundació Empresa i Clima, una institució sense ànim de lucre -observadora oficial de l'ONU- que és referent en l'adaptació i mitigació del canvi climàtic de les empreses.