Sostenibilitat

Aspirem a aconseguir la màxima protecció per a la salut i la seguretat de les persones i de les instal·lacions, i per a l'entorn ambiental

Els nostres compromisos

El compromís d'Ercros amb la prosperitat de les persones i la sostenibilitat del planeta està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) inclosos en l'Agenda 2030 de l'ONU.

Informe de responsabilitat social - Estat d'informació no financera (en castellà)

Medi ambient

Ercros incorpora criteris ambientals en les seves actuacions i en la seva presa de decisions.

La descarbonització dels processos productius, un pilar fonamental de la nostra estratègia en la lluita contra l'emergència climàtica

Innovació

Dediquem importants recursos per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels nostres processos productius i desenvolupem nous productes i noves aplicacions per a diversificar el nostre portafoli i respondre a la demanda social.

Responsabilitat social

Vinculem el desenvolupament empresarial d'Ercros amb el desenvolupament del nostre entorn, així, mentre consolidem un projecte industrial sòlid i durador, contribuïm a la riquesa i al benestar de les persones.

La salut i seguretat de les persones que treballen a Ercros és un principi bàsic de la nostra gestió empresarial.

Qualitat

Perseguim la màxima qualitat en els processos de fabricació, en els productes finals i en tota la cadena de gestió, des de les matèries primeres fins al lliurament al client, i promovem la seguretat en l'ús dels productes que fabriquem.