Indicadors ambientals

Ercros informa amb transparència sobre l'evolució dels seus principals indicadors ambientals

Eines per a millorar el control ambiental

Les bones pràctiques i l'esforç inversor que Ercros duu a terme permeten significatives millores en la protecció de l'entorn. Per a realitzar el seguiment de les emissions, els consums i la generació de residus amb la finalitat de millorar el seu control, prendre consciència de la seva evolució en el temps i informar amb transparència disposem d'una sèrie d'indicadors ambientals clau (KPI).

A l'informe de responsabilitat social, que editem anualment, informem de l'evolució dels principals KPI.

Llum verda
El seguiment dels indicadors ambientals milloren el control de l'activitat

Principals KPI ambientals (2015-2023)

<iframe title="KPI ambientals 2023 CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-ucOKe" src="https://datawrapper.dwcdn.net/ucOKe/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="543" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>